Du kommer få möjlighet att inspireras, diskutera, fylla på och ta med dig till din verksamhet. Vi som deltar i speed-dating kommer visa dig vad vi gör och vill göra framåt. Allt för att tillsammans med dig kunna utveckla mer för Östersjön. Vi kommer bland annat att diskutera för och nackdelar med olika lösningar för att åtgärda övergödningen i Östersjön, fisket och hållbart vattenbruk.

Medverkande

Linda Kumblad, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Mattis Bergquist, Baltic Sea Action Group

Se evenemanget i Almedalsprogrammet