Samling inför talen i Almedalen
Östersjöcentrums program krockar aldrig med partiledartalen på stora scenen i Almedalen.
 

Hela Östersjöcentrums program

Välkommen att besöka Östersjöcentrum under politikerveckan i Almedalen 2018. Vi är utspridda på olika platser och seminarier, men har vår egen bas på R/V Electra. Där visar vi vår utställning och bjuder in till seminarier och politikerutfrågningar. Östersjöcentrums forskare har enats om de åtta viktigaste åtgärder som politikerna kommer att behöva besluta om för Östersjön under nästa mandatperiod. De kommer att ligga till grund för det mesta vi gör i Almedalen 2018.

Här är alla platser, tider och länkar till mer information om Östersjöcentrums aktiviteter i Almedalen dag för dag.

Måndag 2 juli - Övergödning

Länsstyrelsen trädgård kl 11.00-11.45: Övergödning, kan lokala åtgärder återställa Östersjön?

Tisdag 3 juli - främmande arter, politisk utfrågning av Moderaterna och marin pedagogik

R/V Electra: kl 10.00-10.15 - Nya främmande arter i Östersjön – problem eller nya resurser?

R/V Electra: kl 12.15-12.45 - Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Moderaterna?

Briggen Tre Kronor: kl 13.30-14-15: Klimatförändringarnas påverkan på Östersjön

Fenomenalen science center, Skeppsbron 6: kl 14-16 - Känn och smaka på havet – vi behöver det.

R/V Electra: kl 15.00-15.15 - Nya främmande arter i Östersjön - problem eller nya resurser?

Onsdag 4 juli - övergödning och politisk utfrågning av Socialdemokraterna:

R/V Electra: kl 10.00-10.15 - Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?

R/V Electra: kl 12.15-12.45 - Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Socialdemokraterna?

Briggen Tre Kronor: kl 13.00-14.00: Framtidens makthavare om politik för Östersjön

R/V Electra: kl 15.00-15.15 - Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?

Torsdag 5 juli - farliga ämnen och övergödning:

R/V Electra: kl 10.00-10.15 - Vilka regleringar behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön?

R/V Electra: kl 12.15-12.45 - Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön?

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5: kl 14.15-15.00 De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv.

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5: kl 15.30-16.15 - Hotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?.

 

Electra invigs

Östersjöcentrums utställning ombord R/V Electra af Askö i Almedalen

Östersjön är ett hav i ständig förändring. Hoten och miljöutmaningarna är många. Men under ytan döljer sig också en mångfald av arter och miljöer. Utställningen är uppbyggd för att ge en större förståelse för allt detta. Den vänder sig till dig som är nyfiken och vill veta mer, men extra viktigt tycker vi att det är att alla som jobbar med frågor som på något sätt påverkar Östersjön får ta del av:

  • Hur R/V Electra hjälper oss att ta fram ny kunskap om Östersjöns bottenmiljöer.
  • Östersjöns rika växt- och djurliv och deras anpassningar till Östersjöns unika förhållanden. Varför blir exempelvis blåmusslor inte lika stora i Östersjön som på västkusten?
  • Vad som händer när vatten från gödslad mark rinner direkt ut i havet och hur tillförsel av näring påverkar vattenkvaliteten. Hur hjälper växter och alger oss att avslöja näringshalterna?
  • Hur olika beslut har påverkat mängden föroreningar i Östersjön. Vad behövs för att fortsatt åstadkomma förändringar på lokal, nationell och internationell nivå?
  • Det kommersiella fiskets utveckling i Östersjön och vad detta har inneburit för bestånden av torsk.

Utställningen öppnar två-tre gånger varje dag med ett kort seminarium på ett väl utvalt tema.

Öppettider för utställningen - kort inledande seminairum (pågår 15-30 minuter):

Tisdag 3 juli - fokus på främmande arter och politisk utfrågning av Moderaterna

kl 10.00-11.00 - Lena Kautsky berättar om nya främmande arter i Östersjön.
kl 12.15-13.00 - Politikerutfrågning
kl 15.00-16.00 - Lena Kautsky berättar om främmande arter i Östersjön.

Onsdag 4 juli - fokus på övergödning och politisk utfrågning av Socialdemokraterna:

kl 10.00-11.00 - Linda Kumblad berättar om vilka åtgärder som kan minska övergödning i kustområden.
kl 12.15-13.00 - Politikerutfrågning.
kl 15.00-16.00 - Linda Kumblad berättar om vilka åtgärder som kan minska övergödning i kustområden?

Torsdag 5 juli - fokus på farliga ämnen och övergödning:

kl 10.00-11.00 - Hanna Sjölund berättar om vilka regleringar som behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön.
kl 12.15-13.00 - Gund Rudquist berättar om vad jordbrukspolitiken kan göra för att minska övergödningen av Östersjön?