Om Östersjön haft en egen röst i dessa valtider skulle det kanske bilda ett Östersjöparti och göra sin röst hörd. Helt säkert skulle det selektiva fisket vara en prioriterad fråga. Östersjöns föränderliga havsmiljö, i kombination med stor mänsklig påverkan, gör det särskilt svårt att förvalta fiskbestånden på ett hållbart sätt.

Medan bestånden av skarpsill och sill är livskraftiga och produktiva är däremot torskbeståndet i farozonen, särskilt i öster där yrkesfiskarna inte ens kan fiska upp sina kvoter. För att komma till rätta med problemen krävs fortsatt engagemang och handlingskraft i politiken.

Hur ska prioriteringarna se ut? Vad kan svenska politiker göra och vilka beslut måste tas på EU-nivå? Välkomna till ett samtal mellan forskare och politiker om vägen framåt för ett friskare hav.

Medverkande:

Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Henrik Svedäng, forskare, Östersjöcentrum Stockholms universitet och Havsmiljöinstitutet
Jens Holm, miljöpolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet
Gun Rudquist, moderator

Se evenemanget i Almedalsprogrammet