Ett friskt Östersjön är en förutsättning för allt från rika fiskbestånd och badbara vikar till växande turistbransch och rekreationsområden. Östersjön håller på att återhämta sig men det går långsamt. Det gäller att fortsätta och intensifiera åtgärdsarbetet till exempel inom jordbruket, fisket och avloppssektorn. Olika röster lyfter fram olika lösningar.

Medverkande:

Jesper Skalberg, riksdagsledamot, Nya Moderaterna
Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Se evenemanget i Almedalsprogrammet