R/V Electra
R/V Electra af Askö

Östersjön är ett hav i ständig förändring. Hoten och miljöutmaningarna är många. Men under ytan döljer sig också en mångfald av arter och miljöer. Tack vare ett modernt utrustat forskningsfartyg har vi nu möjlighet att svara på nya frågor om Östersjöns tillstånd, och några av dessa visar vi upp i årets utställning.

Östersjöcentrums utställning ombord R/V Electra af Askö i Almedalen

Du får bland annat ta del av:

  • Hur R/V Electra hjälper oss att ta fram ny kunskap om Östersjöns bottenmiljöer.
  • Östersjöns rika växt- och djurliv och deras anpassningar till Östersjöns unika förhållanden. Varför blir exempelvis blåmusslor inte lika stora i Östersjön som på västkusten?
  • Vad som händer när vatten från gödslad mark rinner direkt ut i havet och hur tillförsel av näring påverkar vattenkvaliteten. Hur hjälper växter och alger oss att avslöja näringshalterna?
  • Hur olika beslut har påverkat mängden föroreningar i Östersjön. Vad behövs för att fortsatt åstadkomma förändringar på lokal, nationell och internationell nivå?
  • Det kommersiella fiskets utveckling i Östersjön och vad detta har inneburit för bestånden av torsk.

Utställningen är öppen i anslutning till nedan seminarier.

Östersjöcentrums seminarier ombord R/V Electra af Askö i Almedalen

Tisdag 3 juli - främmande arter och politisk utfrågning av Moderaterna

kl 10.00-10.15 - Nya främmande arter i Östersjön – problem eller nya resurser?
kl 12.15-12.45 - Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Moderaterna?
kl 15.00-15.15 - Nya främmande arter i Östersjön - problem eller nya resurser?

Onsdag 4 juli - övergödning och politisk utfrågning av Socialdemokraterna:

kl 10.00-10.15 - Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?
kl 12.15-12.45 - Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Socialdemokraterna?
kl 15.00-15.15 - Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?

Torsdag 5 juli - farliga ämnen och övergödning:

kl 10.00-10.15 - Vilka regleringar behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön?
kl 12.15-12.45 - Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön?

 

Mer om Östersjön under Almedalsveckan 2018

Östersjöcentrum arrangerar också ett klimatseminarium ombord Briggen Tre Kronor, deltar i programmet för Östersjödagarna och gästar några olika paneler som andra aktörer arrangerar.