Östersjöveckan

Östersjöveckan, Uppsala universitet

Östersjöcentrum deltar i Östersjöveckan

Föredrag och samtal kring Östersjöregionens framtid

Mitt i Östersjön – i Visby på Gotland – samlas forskare, politiker, debattörer och andra intressenter under Almedalsveckan för att gemensamt diskutera frågor om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i Östersjöregionen under en vecka – Östersjöveckan.

Precis som förra året var vi med på Östersjöveckans aktiviteter. På måndagen öppnade vi hela veckan med ett seminarium om blå tillväxt. Samtliga seminarier sändes live och kommer också att finnas tillgängliga att se i efterhand.

Östersjöveckan 2015

Östersjöveckan logo

Initiativtagare till Östersjöveckan är Forum Östersjön och Uppsala universitet- Campus Gotland.

Övriga arrangörer är Havs- och vattenmyndigheten, Formas, IVL Svenska Miljöinstitutet, Svenska institutet, Havsmiljöinstitutet, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Baltic Sea Action Group, Västra Götalandsregionen, WWF, Stockholm Resilience Centre, med flera.

Film och twitter

Östersjön står i fokus i Almedalen, förutom medverkan under Östersjöveckan finns vi på plats vid ytterligare två olika arenor.