Vi tar tempen på havet. Ta del av den senaste kunskapen om Östersjöns tillstånd och miljöproblem. Vi kopplar frågorna kring övergödning, fiske, miljögifter och mångfald till utställningarna ombord, där vi visar hur du konkret kan bidra till en förbättring.

Välkommen till invigning av Hållbara Havs seminariedagar och miljöutställningar ombord på briggen Tre Kronor af Stockholm, där hela veckans program presenteras. Hållbara Havs miljöutställning "Etta med kök" visas och på Tre Kronors däck finns en utställning om livet under ytan - "Östersjöns miljöutmaningar". Här träffar du också forskare som svarar på dina frågor om Östersjön.

Deltagare från Stockholms universitet: Magnus Breitholtz, ACES vid Stockholms universitet presenterar. Forskare är Sofia Bejgarn, ACES, samt Tina Elfwing, Lena Kautsky och Marie Löf från Östersjöcentrum.

Arrangörer: Initiativet Hållbara hav, ACES vid Stockholms universitet, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, MistraPharma, Trossa AB.