Almedalsveckan 2016

AlmeEFTER ingångssida

Fokus på Östersjön under Almedalsveckan 2016

Östersjön var återigen temat på flera spännande evenemang under årets Almedalsvecka. Våra forskare fanns på plats, och vi ordnade bland annat seminarier i samverkan med Initiativet Hållbara Hav och deltog under Östersjödagarna. 

Initiativet Hållbara Hav

Ombord på Briggen Tre Kronor
85 miljoner människor runt Östersjön släpper ifrån sig avfall och föroreningar. Hur ser framtidens Östersjön ut? Vilka möjligheter finns det? På Briggen Tre Kronor höll vi en utställning om tillståndet i Östersjön och medverkade på flera av seminarierna. Seminarierna filmades och finns på webben.

Östersjödagarna

Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen
Även i år var vi engagerade i aktiviteter på Uppsala universitet, Campus Gotlands Östersjödagar i Almedalsbiblioteket. Där bjöds det på ett spännande program med föredrag och samtal kring angelägna frågor om Östersjöregionens framtid. Samtliga seminarier sänds live och finns tillgängliga att se i efterhand.

Hållbara hav logotyp

Tillståndet i Östersjön

Utställning på Briggen Tre Kronor

Filmer från Almedalen 2016


Kaskadeffekter i Östersjön                    Algblomningarnas positiva sida


Spellista med filmer från seminarierna på Briggen Tre Kronor och SGU.

Skyddade områden i Östersjön - hur skyddade är de egentligen? 
Seminarie under Östersjödagarna.

Håll kontakten med oss!

Jourforskare i Almedalen
Söker du någon som kan kommentera utspel om fiske, jordbruk, miljö och miljögifter? Flera av våra forskare är på plats under veckan och finns tillgängliga för kommentarer och inspel i debatter.

Följ oss på twitter

Använd hashtaggen #förÖstersjön för att ställa frågor till våra forskare och för att berätta vad du eller din organisation gör för Östersjön.

Kontakt och projektledare vid Östersjöcentrum
Mona Wallin, mona.wallin@su.se
08-16 39 45

Till Baltic Eyes sida om Almedalen

Till Stockholms universitets sida om Almedalen

Till almedalsveckan.info för det officiella programmet 2016

Almedalen tidigare år

Sedan Östersjöcentrums inrättande 2013 har vi varje år arrangerat och deltagit på olika aktiviteter under Almedalsveckan. Oftast i samverkan med @HallbaraHav, @UUCampusGotland, @havsmiljo och självklart @Stockholms_univ