Till 2020 ska minst tio procent av Sveriges hav och kustområden vara skyddade, en ökning med nästan femtio procent jämfört med idag. Hur ska vi utöka områdeskyddet för att få ett ekologiskt representativt och funktionellt nätverk av marina skyddade områden?

De ovanliga kallvattenkorallerna med dess stora artrikedom, liksom de vanligt förekommande djupa lerbottnarna, och en mängd andra miljöer behöver inkluderas för att uppfylla nationella och internationella miljömål. Kan grundläggande kunskap om havsbottens geologi, djup och landskapsformer hjälpa oss hitta rätt trots det magra kunskapsläget om marina ekosystem?? Frågorna är många och tiden är kort!

Östersjöcentrums deltagande: Sofia Wikström, forskare, Baltic Eye, Östersjöcentrum. 

Arrangörer: Havs och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU)