Almedalsveckan 2019

Östersjöcentrum i Almedalen 2019

Samling inför talen  i Almedalen

Östersjöcentrums medarbetare fanns på plats under politikerveckan i Almedalen för att sprida kunskap och diskutera viktiga Östersjöfrågor.

Docent Sofia Wikström deltog i flera olika seminarier och diskussioner om båttrafik och strandskyddets betydelse. Henrik Svedäng deltog i ett seminarium om den hotade torsken och Nils Hedberg presenterade sin forskning om musslor som övergödningsåtgärd vid ett seminarium där också Susanna Minnhagen, från projektet Baltic Blue Growth, deltog.

Här nedanför hittar du en beskrivning av de olika seminarierna och länkar till webbsändningar.

Du kan också läsa längre sammanfattningar av en del av seminarierna på eventbloggen i vårt webbmagasin balticeye.org

ALMEDALEN: Effekter av klimatförändring i haven - hur kan vi främja en ekosystembaserad förvaltning?

Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Hur tar vi hänsyn till klimatförändringar i havsplaneringen och i havsmiljöförvaltningen och hur kan vi arbeta med att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven?

ALMEDALEN: Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv

Sverige är ett av de mest fritidsbåtstäta länderna i världen. De flesta som vistas ute på havet gör detta för naturupplevelsen och värnar en god havsmiljö. Samtidigt ger brukandet av fritidsbåtar, med tillhörande infrastruktur som hamnar och bryggor, en betydande miljöpåverkan.

ALMEDALEN: Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön?

Under de senaste åren har försök med musselodlingar som miljöåtgärd prövats runt om i Östersjön. Vid seminariet presenteras två olika perspektiv och slutsatser om musselodlingar som miljöåtgärd i Östersjön.

ALMEDALEN: Hur ska strandskyddet se ut i framtiden?

Strandskyddet har funnits i Sverige sedan början av 1950-talet och innebär att våra stränder är fredade från byggnationer och annan exploatering. I Januariavtalet kom S, MP, C och L överens om att strandskyddslagstiftningen ska göras om i grunden. Vad händer nu med tillgången på orörda stränder?

ALMEDALEN: Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

Torsken (Gadus morhua) i Östersjön är hotad och därmed kan denna genetiskt unika och ekologiskt viktiga nyckelart riskera försvinna. Beståndet har gått från en mycket hög produktionsnivå på 1980-talet till ett småväxt tusenbrödrabestånd, som decimeras ytterligare genom misslyckad reproduktion.

ALMEDALEN: Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

Marin turism och båtliv är en av de snabbast växande maritima näringarna i Sverige. Forskning visar att fritidsbåtar kan ha en betydande miljöpåverkan och denna kunskap kan hjälpa till att styra mot ett mer miljövänligt båtliv.

Håll kontakten med oss!

  Följ oss på twitter

Kontakt vid Östersjöcentrum
Lisa Bergqvist, lisa.bergqvist@su.se
08-16 38 83

Till Stockholms universitets sida om Almedalen
Till almedalsveckan.info för det officiella programmet 2019

Samarbeten under Almedalen

Sedan Östersjöcentrums inrättande 2013 har vi varje år arrangerat och deltagit på olika aktiviteter under Almedalsveckan. Oftast i samverkan med @HallbaraHav, @UUCampusGotland och självklart @Stockholms_univ!