Under seminariet för vi en diskussion om klimatförändring i havet och effekter av klimatförändring i marin planering.

Fokus på vad som är igång i projektet ClimeMarine, områdesskydd i en klimatförändrad Östersjön samt klimatförändring i havet och effekter av klimatförändring. ClimeMarines mål är att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven med hänsyn till klimatförändringar, osäkerheter i data och nödvändig klimatanpassning. Projektet ska arbeta för en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven med hänsyn till klimatförändringar genom att ha en tät dialog med intressenter. Detta för att kunna ta hänsyn till klimatförändringen i beslutsprocessen.

De första svenska havsplanerna är på granskning för att senare i år lämnas från Havs- och vattenmyndigheten till regeringen. I planförslagen har hänsyn tagits till underlag om klimatrefugier i Östersjön.

 

Medverkande

Jan Schmidtbauer Crona, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Helén Andersson, forskningschef med bakgrund inom oceanografi, SMHI

Oskar Törnqvist, statsgeolog och miljöanalytiker, SGU

Thomas Johansson, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten

Sofia Wikström, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Arrangör

Havs- och vattenmyndigheten, SMHI

 

Plats

Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby

 

Läs om seminariet i Almedalsprogrammet