Läs en sammanfattning av seminariet här

Sveriges långa kust med tusentals öar ger rika möjligheter för båtliv och vi sticker ut som ett av de länder där en stor andel av befolkningen regelbundet är ute i fritidsbåt.

Samtidigt vet vi att båtlivet belastar havsmiljön och att påverkan från fritidsbåtar ökar på ett sätt som inte är hållbart. Fritidsbåtar orsakar buller och skadliga utsläpp i miljön och båtlivet är en viktig drivkraft bakom småskalig exploatering av kusten.

Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat om hur fritidsbåtar och småskalig kustexploatering påverkar havet och förutsättningen att uppnå Sveriges mål om en god havsmiljö.

I en efterföljande paneldiskussion pratar vi om möjliga åtgärder för att styra mot ett mer hållbart båtliv. Behövs det förändringar i lagstiftning, regelverk eller ekonomiska styrmedel? Kan båtskatt vara ett steg mot ett mer hållbart båtbrukande?

 

Medverkande

Per Moksnes, forskare, Göteborgs universitet
Sofia Wikström, forskare, Stockholms universitet
Lina Peterson, Transportstyrelsen
Mattis Bergquist, moderator, Gullers
Kjell-Arne Ottosson, Kd
Betty Malmberg, M
Hanna Westerén, S
Emma Nohrén, ordförande, Miljömålsberedningen

 

Arrangör

Havsmiljöinstitutet, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Östersjödagarna

 

Plats

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

 

Livesändning

Kan du inte närvara? Se då webbsändningen från seminariet här ovanför eller genom att klicka här.

 

Läs om seminariet i Almedalsprogrammet