Stockholms universitets Östersjöcentrum bjuder in alla marint verksamma vid Stockholms universitet till Baltic Bar. Ett tillfälle att umgås, diskutera och uppdatera sig på kollegors marina forskning.

Program

17:00 Ledningen för Östersjöcentrum berättar om verksamheten och vad som är på gång
17:15 Hur kan du som forskare bli en del av kommunikationen om marina frågor?
17:30-22:00 Mingel med bar till självkostnadspris (ta med kontanter)

Varmt välkommen!