Baltic Bar, torsdagen den 11 juni

17:00-21:00
Mingel med bar till självkostnadspris (ta med kontanter)

17.30-18.00
Samtal med experter: Kan bättre gödselhantering minska övergödningen i Östersjön?

Nöt-, svin- och fågelgårdarna i Östersjöländerna producerar enorma mängder stallgödsel varje år. Eftersom stallgödsel är tungt och dyrt att transportera används för stora mängder som gödsel på åkermarker nära djurgårdarna. En del av den överflödiga näringen, som inte tas upp av växterna, hamnar till slut i Östersjön. Vilka konsekvenser får det för havsmiljön? Kan bättre gödselhantering minska övergödningen i havet? Och vilken roll spelar den ökande köttkonsumtionen i Europa? (samtalet kommer att hållas på engelska)

Vår vetenskapsjournalist Henrik Hamrén samtalar med Michelle McCrackin, biogeokemist, och Annika Svanbäck, agronom, båda vid Baltic Eye på Östersjöcentrum.

Plats: Gula villan, intill huvudbiblioteket

Varmt välkomna!