Denna Baltic Bar hålls i anslutning till den tvärvetenskapliga konferensen: Towards an ecosystem-based legal framework for the Baltic Sea som hålls på Juristernas hus under hela dagen 7 oktober.

Konferensen belyser den viktiga kopplingen mellan internationella regelverk och Östersjöns miljö. Under dagen hålls flera paneldebatter med deltagare från bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Miljödepartementet samt svenska och internationella forskare.

Program Baltic Bar

Start 17:00

Mingel med plockmat
Bar till självkostnadspris (ta med kontanter)

17:45-18:00

Kort föredrag om lagar och regler för ekosystembaserad förvaltning av Östersjön, av Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, och Thorsten Blenckner, docent i akvatisk ekologi.

Slut 22:00

Välkommen!