Bakgrund

Idag finns begränsat med information om den kemiska sammansättningen av konsumentartiklar. Det gör att det är svårt att uppskatta vilka kemikalier som släpps ut i stora mängder till Östersjön. Bristen på kemiska ingredienslistor för konsumentartiklar utgör också en barriär för att genomföra en cirkulär ekonomi med giftfria materialcykler.

Under seminariet kommer vi att titta på hur stort problemet är med emissioner av kemiska ämnen från varor. Går det att säga något om flödena till Östersjön? Vad innebär det? Vad skulle behöva ändras på politisk väg för att möjliggöra bättre tillgång till information om vad varor faktiskt innehåller?

Välkomna till en frukost med ämnesfördjupning från olika vinklar utifrån nuvarande kunskapsläge. Det finns också möjlighet att diskutera med de medverkande talarna.

Medverkande

Emma Undeman, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Moderator: Hanna Sjölund

Tid: 26 september kl. 8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida. 
Anmälan: Du anmäler dig till frukosten här senast 24 september.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.