Baltic Breakfast

Baltic Breakfast - Frukost kring aktuella Östersjöämnen

Baltic Breakfast - Foto: Mona Wallin

Östersjöcentrum arrangerar frukostseminarier en gång i månaden. Där presenteras den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Alla som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och/eller är engagerade i Östersjöfrågor är välkomna.

Seminarierna livesänds och kan ses även i efterhand.

Se filmen "Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?" och få reda på mer om våra Baltic Breakfasts.  

Östersjön

Baltic Breakfast: The New Baltic Sea Action Plan

Welcome to a Baltic Breakfast webinar on the new scientific findings that form the basis for HELCOM’s update of the Baltic Sea Action Plan! Please observe that this webinar is held in English.

Ål

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

Höstens första Baltic Breakfast handlade om den kontroversiella ålen. Vid seminariet diskuterades ålfrågan både utifrån socioekonomiska och naturvetenskapliga perspektiv, samtidigt som förvaltningen gavs en röst.

Baltic Breakfast om sambanden mellan klimatförändringar

Får åtgärderna mot övergödning effekt i ett förändrat klimat?

Här kan ni läsa mer och se på vår senaste digitala Baltic Breakfast där experterna Lars Arneborg och Bo Gustafsson berättar om sambanden mellan klimat, samhällsutveckling och övergödning!

Miljöfarligt faropiktogram

Nya farliga ämnen och deras påverkan på livet i Östersjön

Titta på vår digitala Baltic Breakfast om miljöfarliga ämnen i Östersjöns näringsväv och deras effekter på marina däggdjur.

Foto: Mats Westerbom, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet.

Klimateffekter i Östersjön

Se vår Baltic Breakfast om forskning rörande klimateffekternas konsekvenser för Östersjön.

Jordbruk i Östersjöregionen

Jordbrukspolitikens roll i kampen mot övergödning

Mars månads Baltic Breakfast handlade om forskning rörande jordbrukspolitikens inverkan på risken för växtnäringsläckage och möjliga åtgärder inom lantbruket.

Foto: Sergey Nivens/Mostphotos och Tobias Dahlin/Azote

Hinder i genomförandet av miljöpolitiken

Februari månads Baltic Breakfast handlade om forskning om hinder för genomförandet av miljöpolitik i Östersjöregionen. Varför uppfylls inte de mål som sätts upp?

Manet

Är försurning ett hot mot Östersjön?

Välkomna på årets första Baltic Breakfast 15 januari 2020. Den här gången handlar seminariet om havsförsurning och dess betydelse för Östersjön och för det marina livet.

Boj Askö

Baltic Breakfast: Att upptäcka smygande förändringar

Välkomna på Baltic Breakfast onsdag 4 december 2019 om behovet av långa tidsserier i miljöövervakningen.

Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos

Farliga ämnen och cocktaileffekten

Vid november månads Baltic Breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.

Foto: Tomas Järnetun/Azote

Baltic Breakfast: Framtidens Östersjön – hopp eller flopp?

Oktober månads Baltic breakfast handlade om utvecklingen när det gäller övergödning i Östersjön och hur den påverkar ekosystemen.

Fiskebåt

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”?

Baltic Breakfast 4 september 2019 handlade om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020.

Legacy P

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Frukostseminariet 11 juni 2019 handlade om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

EU-flagga

Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna?

Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.

Sjöbodar vid havet

Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför?

Frågan om strandskydd är politiskt aktuell och tema för april månads frukostseminarium.

Stockholm

Baltic Breakfast: NonHazCity – den kemikaliesmarta staden

Olika kemikalier från samhället hamnar till slut i våra hav. Men varifrån kommer de? Vilka är de största källorna och vad kan vi åtgärda för att minska spridningen? Vid denna Baltic Breakfast presenterades samarbetsprojektet NonHazCity som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta.

Skärgård

Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss?

På Baltic Breakfast 13 februari 2019 dök vi ner i några goda exempel på framgångsrika havsåtgärder i syfte att bidra till miljömålsberedningens havsuppdrag.

En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön

Välkommen till årets första frukostseminarium där vi samtalar om invasiva arter i Östersjön!

Ett klassiskt julbord dignar av kött och fisk. Hur påverkar det Östersjön?

Baltic Breakfast: Julmaten och Östersjön

Ett klassiskt julbord dignar av kött och fisk. Årets sista Baltic Breakfast handlar om hur detta påverkar Östersjön.

Sälen, skarven och människan konkurrerar alla om fisken i havet. Foto: I. Carlqvist/Azote

Baltic Breakfast: Vem är havet till för?

Välkommen till Baltic breakfast om den såväl vetenskapligt som politiskt högaktuella frågan om konkurrensen om fisken mellan säl, skarv och människa.

Jordbruk, kor. Foto: Sven-Erik Arndt/Azote

Baltic Breakfast: Djurkoncentrationer, köttätande och övergödning

Vid detta Baltic Breakfast resonerar vi kring sambanden mellan jordbrukets struktur, konsumtion av animalier och risken för övergödning. Vad finns det för vetenskapligt stöd för lösningar på strukturproblemet? Bidrar vi till en bättre havsmiljö om vi äter mindre kött?

Kemikalier i varor

Baltic Breakfast: Kemikalier i varor

Välkomna till Baltic Breakfast där vi diskuterar kemikalier i varor och varför vi behöver ha större tillgång till information om vad de innehåller.

Under ytan. Foto Martin Almqvist/Azote

Baltic Breakfast: Åtta åtgärder för Östersjön - så tycker partierna

Välkomna på Baltic Breakfast den 29 aug, där Östersjöcentrums havsenkät presenteras och riksdagspartierna frågas ut.

Fiskebåt på öppet hav med fiskmåsar i bakgrunden

Baltic Breakfast: Fiske i skyddade områden

- är regleringar nödvändiga för att värna den biologiska mångfalden?

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Baltic Breakfast om musselodlingar

Att använda musselodlingar som åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön är något som har diskuterats den senaste tiden. I samband med Baltic Eyes senaste policy brief ordnades en frukost för att reda ut vilka olika sidor och argument som finns i diskussionen.

Foto: Gunnar Aneer/Azote

Baltic Breakfast: Dioxin i Östersjön – vad gör vi åt källorna och är det ok att äta Östersjöfisk?

Vilka är Östersjöns dioxinkällor, är halterna i fisk ett problem och vad kan vi göra för att reducera dem?

Plastpåse och maneter i havet

Plaststrategin ur ett Östersjöperspektiv - Om mikroplast, bioplast och svenska åtgärder

Vi tar en närmre titt på EU-kommissionens nya plaststrategi med fokus på mikroplast, nedbrytning och effekter.

Traktor, gödsel

Kan vi sätta P för fosforläckaget i jordbruket?

Hur stor är potentialen för återcirkulering av fosfor i livsmedelssystemet och var ska man sätta in de kraftfullaste åtgärderna för att minska förlusterna av denna begränsade, men livsviktiga resurs?

Jordglob i en pool

Baltic Breakfast - Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Under denna frukost presenterar vi vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Fiskare, Foto: Martin Almqvist, Azote

Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske – går det?

Inför oktobers EU-förhandlingar om fiskekvoter användes Baltic Breakfast 4/10 till att diskutera hur vi kan få ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i Östersjön. Är det ens möjligt?

Skärgård Baltic Breakfast

Hur påverkas havet av marint fritidsliv?

Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.

Baltic Breakfast om hormonstörande ämnen. Foto: Hans Kautsky

Hormonstörande ämnen i marina miljöer

Vi vet väldigt lite om hormonstörande ämnens långsiktiga effekter på människor och miljö. Debatten har fokuserat på effekter på människor och för lite på vad som händer i miljön. Man talar nästan inget om effekterna i haven. Men det finns skäl att ändra på detta.

Baltic Breakfast 5 april

Övergödning i Östersjön- Varifrån kommer växtnäringen?

Växtnäring som fosfor och kväve behövs för att producera livsmedel men felhanterad ger den problem som övergödda vatten. Så mat och övergödning hänger ihop. Men hur?

J. Lokrantz/Azote

10 procent skyddade områden - räcker det?

Tio procent marina skyddade områden – räcker det? Vad behövs för att säkerställa ett hållbart nyttjande av havet och hur behöver de skyddade områdena utformas?

Delta i diskussionen

Baltic Breakfast Twitter

Skriv upp dig på inbjudningslistan!

Vill du få information och inbjudan till nästa Baltic Breakfast? Skicka ett mail till ostersjocentrum@su.se så sätter vi upp dig på inbjudningslistan. Obs, separat anmälan krävs till varje frukostseminarium!