Fler människor betyder ett ökat tryck på Östersjön. Idag blir vi 10 miljoner invånare i Sverige och till 2040 kan vi vara 12 miljoner invånare enligt SCB.

Statistiska centralbyråns befolkningsprognos 2016.
Statistiska centralbyråns befolkningsprognos 2016.

Redan idag har Östersjön svårt att förse oss med badbart vatten och ätbar fisk. De värden vi upplever av att få bo och vistas nära vatten är svår att sätta en prislapp på. Men när algblomningen kommer får vi en tydlig indikation om Östersjöns värde.

Fler människor betyder behov av fler bostäder, transporter och en ökad matproduktion. Det ställer också krav på fler arbetstillfällen. Arbetstillfällen skapas ute i kommunerna och det är också där som besluten fattas. För att vi ska klara av alla utmaningarna, och samtidigt värna om Östersjön, är ett samarbete mellan kommuner, forskare och näringslivet avgörande.

Under Baltic Sea Future den 6-7 mars samlas därför kommuner, näringsliv och forskare från hela Östersjöregionen i Stockholm för att lära sig av ledarskap, framgångsrika åtgärder, nya innovationer och finansieringslösningar för att nå en hållbar utveckling av Östersjöregionen.
 

 

Välkommen till en ny plattform för hållbara lösningar!
Anmäl dig redan idag.