För att stötta kommunerna i deras avgörande roll för Östersjöns miljöarbete har Stockholms stad, Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara hav tagit initiativet till Baltic Sea Future - Innovations, visions and leadership for a sustainable Baltic Sea region.

Med hjälp av regionens främsta forskare och med många goda exempel från kommuner och företag som hanterat utmaningar framgångsrikt, ge kommunerna ökad kunskap, motivation och konkreta verktyg för att på hemmaplan öka tempot och ambitionen i arbetet med att få Östersjön frisk och uppnå EU:s Östersjöstrategi och Agenda2030 med de 17 hållbarhetsmål som antagits globalt.
Se hela kongressprogrammet

Årligt återkommande

Första upplagan av Baltic Sea Future genomförs den 6-7 mars 2017 på Stockholmsmässan för att därefter bli årligt återkommande. Under dagarna kommer deltagarna att engageras i relevanta frågeställningar genom föreläsningar, workshops, utställningar och med gott om tid för givande samtal och nya partnerskap med andra medverkande.

Konkreta utmaningar och lösningar

Baltic Sea Future kommer, med hjälp av kunniga och engagerande talare, omväxlande pedagogik och ett engagerat värdskap, erbjuda deltagarna en upplevelse utöver det vanliga. Vi lyfter frågor såsom Östersjöns utmaningar och visionen om Östersjön, de nya globala hållbarhetsmålen (SDGs) och hur kommunerna kan implementera dessa, vikten av ledarskap och råd om hur kommunerna kan jobba systematiskt och strategiskt, hållbara finansieringsmodeller, verktygslådor för beteendeförändringar, transnationellt lärande och partnerskap mm. Allt med avstamp i konkreta utmaningar och lösningar på kommunal nivå.

Talare

Bland talarna finns HM Kronprinsessan Victoria, finansborgarrådet i Stockholm Karin Wanngård, Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding, tidigare miljöminister Lena Ek, professorerna Johan Rockström och Jonas Ebbesson vid Stockholms universitet, Gapminder Foundation, Monika Stankiewicz, HELCOM, Klas Eklund, SEB, samt representanter från Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, Svenska Institutet, Stockholm Environment Institute, Union of the Baltic Cities, Council of the Baltic Sea States, Serendipity Innovations och många fler. Se hela talarlistan.

Läs mer på evenemangets hemsida: www.balticseafuture.org