Baltic Sea Future

Baltic Sea Future

Baltic Sea Future

Innovations, visions and leadership for a sustainable Baltic Sea region

Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress, initierad av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav, som arrangeras av och på Stockholmsmässan 6-7 mars 2017. I Stockholm möts borgmästare och tjänstemän, nationella och internationella beslutsfattare, forskare och näringsliv för tvärvetenskapliga diskussioner och för att lära sig av ledarskap, framgångsrika åtgärder och nya innovationer för att nå en hållbar utveckling och FN:s nya hållbarhetsmål under Agenda2030.

Med hjälp av kunniga och engagerande talare, omväxlande pedagogik och ett engagerat värdskap kommer Baltic Sea Future att erbjuda deltagarna en upplevelse utöver det vanliga. Vi lyfter frågor såsom Östersjöns utmaningar och visionen om Östersjön, de nya globala hållbarhetsmålen (SDGs) och hur kommunerna kan implementera dessa, vikten av ledarskap och råd om hur kommunerna kan jobba systematiskt och strategiskt, hållbara finansieringsmodeller, verktygslådor för beteendeförändringar, transnationellt lärande och partnerskap mm. Allt med avstamp i konkreta utmaningar och lösningar på kommunal nivå.

BSF Marmar thumb

Framgångsrik premiär för Baltic Sea Future

Premiären av Baltic Sea Future samlade 350 delegater från alla Östersjöländer. Kongressens projektledare Marmar Nekoro delar med sig av några höjdpunkter från dagarna.

skargard

Inför Baltic Sea Future: mobilisera för Östersjön

Östersjöregionen kan bli en framgångsrik modell för det globala klimat- och ­miljöarbetet. Men då måste lokala krafter i hela regionen mobiliseras, skriver Östersjöcentrums Tina Elfwing, Skypegrundaren Niklas Zennström och miljöprofessor Johan Rockström.

fisk och fiske

Baltic Eye pratar fiske och marint skydd på unikt Östersjömöte

Ekosystembaserat fiske och vikten av kvaliteten på marina skyddade områden. Det är två av frågorna som Baltic Eyes forskare belyser vid Baltic Sea Future.

Baltic Sea Future

Östersjön växer inte, men det gör Sverige

Idag blir vi 10 miljoner invånare i Sverige och fler människor betyder ett ökat tryck på Östersjön. För att klara utmaningarna för Östersjön på ett bra sätt är ett samarbete mellan kommuner, forskare och näringsliv avgörande.

Uppstartsmöte för Baltic Sea Future

Ambassadörer stöder Östersjökongress

Nu går planeringen av Baltic Sea Future in i nästa fas. Ambassadörerna har samlats för att stödja denna tvärvetenskapliga kongress där kommunernas viktiga roll för hållbarhetsarbetet i och runt Östersjön är i fokus. Stockholms universitet är en av arrangörerna.

Baltic Sea Future - Innovations, visions and leadership for a sustainable    Baltic Sea region

Baltic Sea Future Congress

Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress, initierad av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav, som arrangeras av och på Stockholmsmässan 6-7 mars 2017.

Om kongressen

Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress, initierad av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav, som arrangeras av och på Stockholmsmässan 6-7 mars 2017.

Kontakt på Östersjöcentrum

Marmar Nekoro, Projektledare och ansvarig för program och innehåll Baltic Sea Future, marmar.nekoro@su.se, 08-674 7105 eller 073-707 8531, @MarmarNekoro