Målgrupp

Konferensen riktar sig till länsstyrelser, kommuner, forskare och privata aktörer med intresse för åtgärder i marin miljö.

Om konferensen

Nationell konferens om marin restaurering med fokus på biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering i marin miljö. Det blir spännande föredrag med presentationer av intressant kunskap från en rad olika projekt. Dagarna syftar till utbyte av erfarenheter, att informera, inspirera och bilda en plattform för fortsatt samarbete. Det är den fjärde nationella marina konferensen i ordningen.

Arrangörer

Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med länsstyrelserna i Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Västernorrland, Sveriges lantbruksuniversitet och Havsmiljöinstitutet. Havs-och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket stöttar ekonomiskt.