En flock av kejsarpingviner står intill varandra på ett isflak med en unge mitt i gruppen.
Kejsarpingviner. Foto: MemoryCatcher/Pixabay

Vilka är de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis idag? Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?


Havs- och vattenmyndigheten anordnar detta symposium för att väcka intresse för och belysa svensk Antarktisforskning och öka förståelsen för hur forskning och förvaltning av Antarktis hänger ihop. Dagen avslutas med en lansering av svenska ordförandeskapet i CCAMLR, (Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis), 2020–2022.

Medverkande forskare från Stockholms universitet och Tvärminne Zoologiska station är bland annat professorerna Johan Kuylenstierna, Martin Jakobsson och Alf Norkko.

Se hela programmet och registrera dig här.