Evenemang

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Våra tidigare evenemang

Östersjöcentrum anordnar ett antal återkommande aktiviteter så som seminarier och Baltic Bar. Givetvis ordnar vi också olika aktiviteter i samband med till exempel Almedalen ochHållbara Hav. Ibland bjuder vi även in till särskilda möten för att förmedla information till beslutsfattare och media, till exempel på Askölaboratoriet. Dessutom är våra experter engagerade i nationella och internationella marina konferenser.

Evenemang på andra institutioner

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Följ våra havsbloggar

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. Här visas de senaste: