Omslag till Havsutsikt 1/2018
Omslag till Havsutsikt 1/2018

LÄS HELA NUMRET

Krönika: Tina Elfwing

Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum skriver om havens okända värld och att upptäckarnas tid är nu!

Sommarboende med havsutsikt

Drömmen om sommaren framställs ofta i media via bilder av skärgårdshus med bryggor och stränder. I Sverige är det många  som har en sommarbostad och frågan är varför de återkommer till dessa år efter år? Kerstin Gunnemark, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet 

Betesdjur till sjöss ökar mångfalden

I skärgården har fiskare och småbrukare bedrivit boskapsskötsel under många hundra år. Förflyttningen av djur mellan öar och har varit fundamental för att bibehålla artrikedomen på öarna. Sara Cousins och Jan Plue, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Sjukare skaldjur

Klimatförändringarna försämrar immun-försvaret hos kräftor, musslor och sjöstjärnor, och gör att de lättare får infektioner. Bodil Hernroth, Avdelningen för miljö- och biovetenskap, Högskolan Kristianstad och KVA, Fiskebäckskil & Susanne Baden, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Fiske, säl och skarv

Fiskfångsterna minskar i Östersjön. Somliga skyller på säl och skarv, medan andra hävdar att dessa inte alls påverkar fiskbestånden. Sture Hansson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Spindlar på stränder

I vallarna längs Östersjöns stränder vimlar det av spindlar. Vad gör de där? Jo, de jagar mat som kommer från havet! Peter Hambäck, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Miljöövervakning på isen

Den svenska övervakningen av havet avstannar aldrig. Året om, i sol som i snöstorm, samlas prover in som hjälper oss att avgöra hur havet mår. Följ med på en isande provtagning i Bottenviken. Markus Nordin, Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet

En visselblåsares berättelse

Sanning, objektivitet och öppenhet är forskningens grundpelare. Men när Josefin Sundin, forskare vid Uppsala universitet, anmälde fuskande kollegor så möttes hon istället av misstro och stängda dörrar. Kristina Viklund, Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet

Art i fokus: Är ätlig sjöborre ätlig?

En av våra största och vanligaste sjöborrar på västkusten är ätlig sjöborre. Den är rund och rosafärgad och gillar att sitta på sluttande bergväggar bland sjöpungar och havsborstmaskar. Helen Sköld, Havets Hus i Lysekil