Havsutsikt 2/2019
Havsutsikt 2/2019

Ny digital Havsutsikt

Vår digitala variant av tidskriften har fått sig en rejäl uppfräschning. 
Läs hela numret här!

Krönika av Isabella Lövin

Just nu säger världens klimatforskare att vi har tio år kvar på oss att ställa om världen om vi ska bromsa de värsta effekterna av den globala uppvärmningen.
Läs mer

Havets dolda andetag

Stora pengar pumpas in i åtgärder mot övergödning, i hopp om att lägre tillväxt av alger och växtplankton ska leda till att syrehalterna går upp igen. Men vår forskning visar att havssamhället inte slutar andas bara för att det växer långsammare. Kevin Vikström och Johan Wikner, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Läs mer

Nätverk gynnar spridning

Skyddade områden är viktiga för att kunna upprätthålla livskraftiga populationer av arter, både på land och i vattnet. För att områdena inte ska bli isolerade behövs ett sammanhängande nätverk så att arterna kan sprida sig mellan områdena. Charlotte Berkström och Ulf Bergström, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet Läs mer

Havet från rymden - satelliter berättar

Att ta vattenprover till havs är inte längre det enda sättet att studera havet. Data från rymdsatelliter kan berätta vilken slags partiklar som finns i vattnet, och det kan ge oss viktig information om till exempel erosionen i ett område. Susanne Kratzer, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet Läs mer

Den livsviktiga kiselalgen

Kiselalger producerar syre, lagrar koldioxid och blir mat till andra arter som lever i havet. Men de är också mästare på att anpassa sig till förändringar i miljön. Malin Olofsson och Helle Ploug, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet Läs mer

Skyddar vi ålen tillräckligt?

Situationen för ålbeståndet är svår och osäker. För tolv år sedan antogs en europeisk handlingsplan för att skydda ålen. Nu är det dags att se över vad som har gjorts. Willem Dekker och Håkan Wickström, Institutionen för akvatiska resurser, SLU Läs mer

Vintern avgör näringsläckage

Av alla faktorer att hålla ordning på när det gäller läckage av näringsämnen från jordbruket visar sig vintervädret vara en av de viktigaste. Barbro Ulén, Institutionen för mark och miljö, SLU Läs mer

Delat hav - delat ansvar

Havsplanering är viktigt för att samordna olika intressen och balansera bevarande och nyttjande av våra hav på ett hållbart sätt. Andrea Morf, Havsmiljöinstitutet och Nordregio Läs mer

Art i fokus: Den mystiska paradoxmasken

Den mystiska paradoxmasken, eller bockadjuret som den även kallas, har gäckat forskare i över sjuttio år. Vem är den släkt med? Var kommer den ifrån? Och vilka evolutionära hemligheter bär den på? Hiroaki Nakano, Tsukuba University, Japan Läs mer