Havsutsikt

Tidskriften Havsutsikt

Tidskriften Havsutsikt

Vad gör man åt övergödningen i Östersjön? Hur fungerar en sjöstjärna? Varför har det blivit färre ejdrar? Vem bestämmer hur mycket torsk som får fiskas? I tidskriften Havsutsikt får du svar på många frågor, men också en inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

Havsutsikt nr 1/2019

Havsutsikt 1/2019 - Båtliv, kemikalier och bubbelrev

Sommaren är här och med den båtlivet. Men hur påverkas miljön av alla fritidsbåtar? Och vad ska man göra för att slippa påväxt av till exempel havstulpaner på sin båt? Om detta och mycket annat finns att läsa i Havsutsikt 1/2019.

Omslag till Havsutsikt 2/2018

Havsutsikt 2/2018, Mat från havet

I detta nummer sätter vi fingret på några av utmaningarna för att hållbart nyttja havet som resurs. Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare.

Omslag till Havsutsikt 1/2018

Havsutsikt 1/2018, Sommar vid havet

Ett fullspäckat sommarnummer med en krönika av Tina Elfwing från Östersjöcentrum och ytterligare tre artiklar av forskare från Stockholms universitet. Om strändernas vanligaste rovdjur, om säl och skarv och deras påverkan på fisket och om betesdjur som sprider växter mellan öar.

Havsutsikt 2/2017

Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster

Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.

Omslaget till Havsutsikt 1/2017

Havsutsikt 1/2017, forskare om havet

Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.

Havsutsikt 2/2016 - ute nu!

Havsutsikt 2/2016 - ute nu!

Ellen Schagerström och Joakim Hansen från Stockholms universitet berättar i det nya numret av tidskriften Havsutsikt om Östersjöns skogar och ängar. Läs också om forskningsprogrammet Waters, livet i Landsortsdjupet och annan spännande havsforskning.

 Havsutsikt 1/2016, för havets bästa

Havsutsikt 1/2016, för havets bästa

Följ med en forskargrupp till Antarktis, där besvärligt väder leder till spännande upptäckter. Eller träffa Jean-Michel Cousteau, en av de största kämparna och entusiasterna. Du kan också läsa om vår inställning till havet genom tiderna, och hur historien kan lära oss att skapa hållbarhet i framtidens fiske.

Om Havsutsikt

Havsutsikt ges ut av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet. Fokus ligger på forskning om havet och havsmiljön, och artiklarna skrivs mestadels av forskare vid olika svenska lärosäten. Havsutsikt är gratis och utkommer med två nummer per år. Den finns också som webbtidskrift.

Tidigare nummer

Tidskriften HavsUtsikt

Det allra första numret av Havsutsikt utkom redan 1993! Alla nummer sedan 2000 finns att ladda ner som PDF och från och med hösten 2013 finns Havsutsikt som webbtidskrift.

Nationell kommunikation om havet

Tillsammans med Umeå universitet gör vi

havet puff
Livet i havet som app

Östersjöns arter i ny app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.