Livet i havet

Utvidgade Livet i havet

Nya Livet i havet - nu med havsarter från hela Sverige

Sommaren är här, och många av havets invånare stöter du på när du badar, åker båt eller vandrar längs havsstränderna. Men vilka är dessa växter och djur? Över fyrahundra av dem presenteras på den nylanserade sajten Livet i havet, som nu uppdaterats med arter från Sveriges alla havsområden.

Livet i havet - din digitala fälthandbok!

Havet.nu/livet

Livet i havet är en digital fälthandbok som samlar den unika blandningen av salt- och sötvattenarter i Östersjön. Här presenteras över 250 arter, från Bottniska viken i norr till södra Östersjön.

Hemsida och app baserade på omtyckt bok
Både sajten och appen bygger på den omtyckta fälthandboken Växter och djur i Östersjön som utkom första gången 1999 och trycktes i en tredje, utökad upplaga 2015.

Samverkan för att sprida kunskap
Livet i havet är den senaste delen i ett större koncept med målet att ge alla delar av samhället tillgång till den stora kunskapsbank som svensk marin forskning och miljöövervakning utgör. Redaktionen består idag av fem personer från två olika lärosäten. Denna digitala satning är ett viktigt steg för att engagera, bjuda in och öka allmännhetens kännedom om havsmiljön.

Tångsnälla Foto: J Hansen

Digital fälthandbok om havets arter

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Äntligen finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.

Livetimobilen

Digital guide till Östersjöns arter

Äntligen är den här, den webbaserade fälthandboken Livet i havet. Här presenteras över 250 salt- och sötvattenarter från Bottniska viken till södra Östersjön, tillsammans med en introduktion till Östersjöns särpräglade värld.

Om livet i havet

Livet i havet drivs gemensamt av Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum i samverkan med webbyrån Azote, och är en del av ett långsiktigt samarbete som utmynnat i en rad olika framgångsrika produkter med svensk havsforskning, miljöövervakning och havsmiljö som gemensam nämnare.

Kontakta oss
08-16 17 42 (till huvudredaktören)
livet@havet.nu
@livihavet

GRATIS APP

Ladda ner appen Livet i havet till din mobil eller surfplatta!