Hemsidor

Sveriges vattenmiljö

sverigesvattenmiljo.se

Nu finns information om hela Sveriges vattenmiljö samlad på en och samma sajt. Samarbetet Havsmiljöinstitutet står bakom sverigesvattenmiljo.se.

havet.nu

havet.nu

Websajten havet.nu presenterar nyheter, forskning och fakta om havsmiljön. Det är den naturliga startpunkten för alla som söker information om havsrelaterade frågor.

Livetimobilen

havet.nu/livet

Den digitala fälthandboken Livet i havet. Här presenteras över 250 salt- och sötvattenarter från Bottniska viken till södra Östersjön, tillsammans med en introduktion till Östersjöns särpräglade värld.

balticeye_webb

Webbmagasinet om samhällsrelevant Östersjöforskning

Om kommande generationer ska kunna leva i ett välmående samhälle, och samtidigt njuta av ett friskt och levande hav, måste klyftan mellan vetenskap och beslutsfattande överbryggas. Därför finns vårt webbmagasin. 

Svealandskusten

svealandskusten.se

En webbplats där man ska kunna få reda på hur det står till med kustvattnen i Svealands vackra skärgård. Här samlas och presenteras nyheter, rapporter och kunskap om miljötillståndet i ett gemensamt sammanhang.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum