Historien om Östersjötorsken - rapport 1/2018
Historien om Östersjötorsken - rapport 1/2018

Torskbeståndets tillstånd i Östersjön är mycket dåligt. Både biomassan och tillväxten minskar, och fiskarnas kondition och hälsotillstånd är dåligt. Handlar vi inte snabbt riskerar det  kvarvarande beståndet i Bornholmsdjupet att slås ut på samma sätt som bestånden i Gotlands- och Gdanskdjupet. Beståndet har utvecklats under lång tid, är genetiskt unikt och är i princip att betrakta som en egen art. Om det slås ut kommer det inte gå att ersätta.

Att återfå en långsiktigt bärkraftik ekonomi i torskfisket i Östersjön är fullt möjligt, men det kräver att förvaltningen lägger stor vikt vid de ekologiska förutsättningarna och hanterar frågorna i ett längre tidsperspektiv och respekterar den rådgivning som grundar sig på vetenskapliga studier.

Att agera nu ger möjligheter till en framtida, väl fungerande Östersjö, där torsken återigen spelar en av huvudrollerna.

Rapporten "Historien om Östersjötorsken" ger en övergripande bild över torskens historia i Östersjön. Läs om hur den kom att kolonisera Östersjön genom att anpassa sig till innanhavets speciella förutsättningar och vad den i tusentals år utvecklat för roll i ekosystemet.

Rapporten går också igenom olika bestånd och hur den hamnat i kris, för att avslutningsvis gå in på hur vi kan rädda torsken.

Du hittar den fullständiga rapporten här:
Historien om Östersjötorsken (1169 Kb)

Vill du ha ett tryckt exemplar? 
Maila ostersjocentrum@su.se