Östersjöcentrums rapportserie

Kemikalier vid Östersjön

Miljögifter i Östersjön – en exposé

Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön.

Musselrapport framsida

Rapport 2/2018: Musselodlingar i Östersjön

Musselodlingar har föreslagits som ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen i Östersjön. Men miljöförhållandena i Östersjön, framför allt den låga salthalten, gör att musslorna växer långsamt och påverkar deras näringsupptag. Läs mer i vår engelskspråkiga rapport 2/2018 Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea

Torsk Foto: Tony Holm/Azote

Rapport 1/2018: Historien om Östersjötorsken

Andra delen i Östersjöcentrums rapportserie ger en övergripande bild över torskens historia i Östersjön. Hur anpassade sig arten till Östersjöns förhållanden och vilken roll spelar den för våra ekosystem? Men framförallt, hur har vi lyckats skapa ett bestånd i kris och vad vi kan göra åt det?

Människan, näringen och havet

Rapport 1/2017: Människan, näringen och havet

Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

webmagasin Östersjöcentrum
Följ våra havsbloggar