Havet 2015/2016 lanseras på Havs- och vattenforum, Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens, den 24 maj 2016.
Havet 2015/2016 lanseras på Havs- och vattenforum, Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens, den 24 maj 2016.

Havet-rapporten samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Mer vildlax i Bottenviken men ålgräset minskar i Västerhavet

Rapporten visar att havens ekosystem är mycket komplexa och att det är svårt att förutse hur dessa utvecklas. Positivt är bland annat att det nu finns mer vildlax och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Negativt är bland annat att ålgräset fortsätter att minska i Västerhavet och att plastpartiklar återfinns i hela ekosystemet.

Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Medverkan från många experter

Arbetet med rapporten är ett nationellt samarbete där experter från hela Sverige deltar. Från Östersjöcentrum har miljöanalytikerna Carl Rolff och Joakim Hansen bidragit i produktionsarbetet och Marie Löf med artikelinnehåll. Dessutom finns artiklar författade av Agnes Karlsson, Brita Sundelin, Matias Ledesma och Elena Gorokhova vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES. Från Insitutionen för ekologi, miljö och botanik, DEEP, har Helena Höglander, Lisa Mattsson, Martin Gullström, Martin Dahl, Diana Deyanova, Mats Björk, Susanne Qvarfordt, Caroline Raymond, Ola Svensson och Jonas Gunnarsson bidragit och författat artiklar. 

Länk till rapporten: http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet/havet2015-2016