Rapport om musselodling

Odling av blåmusslor har föreslagits som ett kostnadseffektivt sätt att reducera näringen i Östersjön, för att komplettera landbaserade åtgärder. Emellertid påverkar miljöförhållandena i Egentliga Östersjön, särskilt den låga salthalten, musslornas effektivitet när det gäller näringsupptag. Odling av musslor med det primära syftet att binda näringsämnen från havet har också ifrågasatts på grund av risken för oönskad miljöpåverkan.

I den här rapporten diskuteras tänkbara problem med musselodlingar som näringsreducerande åtgärd i Östersjön baserat på (1) den låga salthaltens effekt på musslornas tillväxt och fysiologi och (2) potentiella negativa miljöeffekter.
 

Läs och ladda ner (på engelska)

Report on mussel farming (1159 Kb)