Svensk konsumtion av sjömat och dess påverkan på haven kring Sverige

Så heter en ny rapport där vår forskare Henrik Svedäng medverkar. Trots att mycket av fisken vi köper idag är miljömärkt, spelar det liten roll för vår svenska havsmiljö och överfisket. Enligt rapporten är det istället upptill politiker och myndigheter att stoppa överfisket, genom regleringar i fisket såsom krav på hållbara fångstmetoder och säkra kvoter som baseras på forskares rekommendationer. För att skydda fiskbestånd måste man också ta hänsyn till interaktionen mellan arter på ett bättre sätt.    

Författare: Sara Hornborg, RISE, Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet, Laura Uusitalo Finlands Miljöcentral, Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet.

Ladda ner rapporten på Havsmiljöinstitutets hemsida.

Ur rapportens sammanfattning: Idag är stora delar av den svenska marknaden stängd för produkter som inte är miljöcertifierade, vilket innebär att produkterna exporteras istället.

Om svensk havsmiljö ska gynnas, och svenskproducerad sjömat nå marknadens miljöstandard, krävs istället att ekosystemansatsen fullt ut tillämpas inom havsförvaltningen. Det vill säga att förvaltningen säkerställer hållbara uttag från bestånden, och även beaktar interaktioner mellan arter, samt olika fiskemetoders påverkan på bifångster och havsbottnar.