Sociala medier

Följ oss på twitter

Nu är det enklare att få snabb överblick och följa våra forskare

@ostersjocentrum twittrar om aktuella Östersjöhändelser och marin forskning vid Stockholms universitet. Om du vill har mer havsuppdateringar kan du följa oss eller prenumerera på våra färdiga listor över forskare. Du kan dessutom höra av dig till isabell.stenson@su.se om du, eller någon annan forskare vill bli tillagd i listorna!
 

Östersjöcentrums twittrare - Här kan du följa våra forskare och kommunikatörer.
Stockholm Uni Marine - Alla marina forskare och institutioner vid Stockholms universitet

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Följ våra havsbloggar