Jämställdhetsplan 2017 (22 Kb)

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska erbjuda sina anställda en god psykosocial miljö som inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Vi arbetar aktivt med kravet på jämställdhet och likabehandling i det dagliga arbetet. Samtliga anställda får regelbundet information om gällande diskrimineringslagstiftning via mejl som Arbetsmiljögruppen tillhandahåller. Informationsmaterial finns tillgängligt på centret samt under bifogade länkar nedan. Anställda erbjuds kompetensutveckling och stöd till seminarium och kursverksamhet inom området. Om någon drabbas av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering ska särskilt stöd tillhandahållas.

Läs mer:

Medarbetarwebben: Jämställdhet och likabehandling vid Stockholms universitet
Regelboken: Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling vid Stockholms universitet