Baltic Breakfast

Baltic Breakfast - Frukost kring aktuella Östersjöämnen

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.

Foto: Gunnar Aneer/Azote

Baltic Breakfast: Dioxin i Östersjön – vad gör vi åt källorna och är det ok att äta Östersjöfisk?

Välkommen på Baltic Breakfast den 14 mars där vi reder ut vilka Östersjöns dioxinkällor är, vad man kan göra för att minska halterna och om halterna i fisk är ett problem.

Plastpåse och maneter i havet

Plaststrategin ur ett Östersjöperspektiv - Om mikroplast, bioplast och svenska åtgärder

Vi tar en närmre titt på EU-kommissionens nya plaststrategi med fokus på mikroplast, nedbrytning och effekter.

Traktor, gödsel

Kan vi sätta P för fosforläckaget i jordbruket?

Hur stor är potentialen för återcirkulering av fosfor i livsmedelssystemet och var ska man sätta in de kraftfullaste åtgärderna för att minska förlusterna av denna begränsade, men livsviktiga resurs?

Jordglob i en pool

Baltic Breakfast - Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Under denna frukost presenterar vi vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Fiskare, Foto: Martin Almqvist, Azote

Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske – går det?

Inför oktobers EU-förhandlingar om fiskekvoter användes Baltic Breakfast 4/10 till att diskutera hur vi kan få ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i Östersjön. Är det ens möjligt?

Skärgård Baltic Breakfast

Hur påverkas havet av marint fritidsliv?

Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.

Baltic Breakfast om hormonstörande ämnen. Foto: Hans Kautsky

Hormonstörande ämnen i marina miljöer

Vi vet väldigt lite om hormonstörande ämnens långsiktiga effekter på människor och miljö. Debatten har fokuserat på effekter på människor och för lite på vad som händer i miljön. Man talar nästan inget om effekterna i haven. Men det finns skäl att ändra på detta.

Baltic Breakfast 5 april

Övergödning i Östersjön- Varifrån kommer växtnäringen?

Växtnäring som fosfor och kväve behövs för att producera livsmedel men felhanterad ger den problem som övergödda vatten. Så mat och övergödning hänger ihop. Men hur?

J. Lokrantz/Azote

10 procent skyddade områden - räcker det?

Tio procent marina skyddade områden – räcker det? Vad behövs för att säkerställa ett hållbart nyttjande av havet och hur behöver de skyddade områdena utformas?

Delta i diskussionen #BalticBreakfast

Missa inte nästa frukost

Håll dig uppdaterad om kommande teman, diskussioner och deltagare vid Baltic Breakfast genom att anmäla dig till vår inbjudningslista.

Baltic Eye

Baltic Eye är ett strategiskt partnerskap mellan Stockholms universitet och stiftelsen BalticSea2020. Baltic Eye är den del av Östersjöcentrum som sammanställer policyrelevant forskning till beslutsfattare inom Östersjöområdet.

POLICY BRIEFS

En policy brief är en sammanfattning av en specifik frågeställning, med alternativa lösningar och rekommendationer för det bästa alternativet. Den riktar sig mot beslutsfattare och andra som är involverade i eller intresserade av att formulera och påverka politiken.