Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt forskare vid Stockholms universitet, hänvisa till ett relevant projekt eller informera om aktuella händelser, så länge din fråga rör havet i största allmänhet och Östersjön i synnerhet.

För pressfrågor hänvisar vi till:

För andra kommunikationsfrågor är du välkommen att vända dig till någon av våra kommunikatörer. Du kan också hålla dig uppdaterad i aktuella Östersjöfrågor genom att:

Marin forskning bedrivs på många institutioner vid Stockholms universitet

Stockholms universitet är ledande inom Östersjöforskningen, särskilt inom ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning.
Klicka på länkarna för att läsa mer om verksamheten vid institutionerna!

Läs mer om universitetets ledande forskningsområde Klimat, hav och miljö

Se våra filmer!

Delar av Östersjöcentrums verksamhet finns dokumenterad på film. Se våra reportage, intervjuer eller hela föredrag om aktuell havsforskning och intressant havsrelaterad verksamhet vid Stockholms universitet. Till filmerna

Naturvetenskapliga fakultetens presskontakt

Lina Enell, lina.enell@su.se, 08-16 39 04, 070-219 78 28
Till fakultetens pressida

Stockholms universitetet presstjänst

press@su.se, 08-16 40 90
Till universitets pressida

Pressbilder

Till universitetets bildarkiv med pressbilder