Personal

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Välkommen att kontakta oss!

Klicka på ett namn i listan nedan eller sortera våra medarbetare i bokstavsordning.

Senior advisor

Administration och ekonomi

Omvärldsanalytiker

Forskare, ingenjörer och experter

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen:

Postadress
Stockholms universitets
Östersjöcentrum
106 91 Stockholm

Besöksadress
Stockholms universitet
Campus Frescati
Svante Arrhenius väg 20 F
plan 5 till vänster

Faktureringsadress
referens 484
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer: 202100-3062

Kollegor vid ett annat lärosäte eller inom ett projekt:

  • Bongghi Hong, forskare
  • Dennis Swaney, forskare
  • Johan Wenngren, projektassistent på Askölaboratoriet
  • Magnus Scherp, extra skeppare på Askölaboratoriet