Nyheter

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polartrakterna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. Därför visar vi både våra egna och andra institutioners nyheter om havet.

Våra egna nyheter om havet

  • Hur miljöövervakar vi de små djuren på havets botten bäst? 2018-03-13 Det svenska miljöövervakningsprogrammet för havets bottenlevande fauna har nyligen gjorts om för att bättre svara på EU:s vattendirektiv. Därför anordnade Caroline Raymond på DEEP en workshop för att utförarnas metoder ska bli jämförbara.
  • Foto: Tony Holm, Azote Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning 2018-03-15 Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.
  • Foto: Bengt Ekberg/Azote We don’t know enough to fix the Baltic Sea with geo-engineering 2018-02-27 Geo-engineering measures have been proposed to mitigate the internal load of phosphorus and speed recovery of the Baltic Sea. But there are still uncertainties about the fluxes and dynamics of phosphorus and their contribution to eutrophication, which was discussed at the HELCOM-EUSBSR workshop where the Baltic Sea Centre participated.
  • Ny kartläggning av Östersjöns skyddsvärda områden 2018-02-19 Enligt HELCOMS åtagande vid FN:s havskonferens ska man för första gången ska ta fram en översikt över Östersjöns skyddsvärda havsområden. I februari deltog experter från Östersjöländerna för att ta fram denna kartläggning

Universitetets nyheter om havet

  • Sjögräsängar på västkusten är ovanligt bra på att lagra koldioxid 2018-03-19 Sjögräsängar med ålgräs i Bohuslän kan lagra uppemot femton gånger mer kol än ålgräsängar i andra hav i Europa. Det beror på att havsbottnarna som sjögräsängarna växer på består av finkornig sand, och att de är lagom porösa. Detta är ännu ett viktigt skäl att skydda sjögräsängar och deras ekosystem, som hotas av övergödning och överfiske.
  • Rocket science: Exploring algal blooms from space 2018-03-19 The satellite Sentinel-3 will soon be launched into Space by the European Space Agency to collect data about algal blooms and water quality. Susanne Kratzer is DEEP’s lead scientists improving the satellite’s methods.
  • Tiaminbrist hos vilda djur ett allvarligt hot mot biologisk mångfald 2018-03-14 Snart kommer ejdrarna från sina övervintringsområden i Mellaneuropa, men dödligheten de senaste åren gör att stora skärgårdsområden kommer att sakna häckande ejdrar.
  • Vilken roll spelar kusthaven i det globala kolkretsloppet? 2018-03-02 Genom ny teknik som kan ”klocka” transporten av växtmolekyler från land ut över kusthaven har forskare för första gången kunnat bestämma hur lång tid det tar för frigjort kol från tinande permafrost att omvandlas till koldioxid i de arktiska kusthaven.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Kontakta ledningsgruppen:

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Nyhetsbrev från Östersjöcentrum

Våra nyhetsbrev innehåller nyheter om vår verksamhet, samt annan marin verksamhet vid Stockholms universitet. Här visas de senaste:

Få Östersjöcentrums nyhetsbrev

havet puff