Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC, är ett nätverk av Östersjöengagerade parlamentariker från alla länder runt Östersjön. Det leds av en styrelse som består av representanter från Östersjöländerna. Inom nätverket finns olika arbetsgrupper med fokus på särskilda teman. Eftersom Sverige är ordförandeland för BSPC 2020-2021 har Östersjöcentrum varit extra engagerade och deltagit på ett par möten inom nätverket under det gågna året. I måndags presenterade våra forskare Linda Kumblad och Emil Rydin sin forskning för arbetsgruppen för klimatförändringar och biodiversitet som då hade sitt andra möte.

Inom projektet togs vattenprover i diken och vattendrag omkring 20 ggr per år, både för att kunna id
Inom projektet togs vattenprover i diken och vattendrag upptill 20 gånger per år. Foto: Fredrik Sederholm.

Konkret kunskap om lyckad restaurering    

Linda Kumblad och Emil Rydin är projektledare för Levande kust och parlamentarikerna fick därför höra om erfarenheter från projektet och att det faktiskt går att förbättra miljön i kraftigt övergödda och inneslutna vikar med ihärdigt åtgärdsarbete.

– Gruppen var väldigt intresserad av hur vi lyckats genomföra projektet, säger Linda Kumblad. Vi betonade vikten av att ta ett helhetsgrepp och ha tillräckligt med resurser för att kunna kvantifiera källor som bidrar till näringsläckage, för att kunna prioritera vilka åtgärder som är viktigast och kostnadseffektiva. Vi berättade också om förbättringen av miljön i viken. Det har vi gott om data för eftersom vi haft bra resurser för att mäta och följa upp hur åtgärderna fungerat för att minska påverkan från dessa källor.

Levande kust genomfördes i Björnöfjärden på Värmdö utanför Stockholm och startade för tio år sedan. Viken har liknats vid ett Östersjön i miniatyr, med samma problem och behov av åtgärder. Projektet initierades och finansieras av stiftelsen BalticSea2020, men bytte 2019 hemvist till Östersjöcentrum på Stockholms universitetet. I samband med det publicerades bland annat en rapport som beskriver mer om hur kustområden kan återfå en god ekologisk status. Projektet fortlöper fram till 2023 och fokuserar nu på att utvärdera och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter.

Vikten av dialog

Under hela projektets gång har forskarna haft mycket dialog med boende, verksamhetsutövare och olika intressenter vilket också lyftes som en nyckel till framgång under mötet med parlamentarikerna.

– Att vi kontinuerligt informerat boende om vad vi ska göra och hur det går med olika mätningar har skapat både engagemang och förtroende som vi tror är nödvändigt för att lyckas. Det var också en gyllene chans att åskådliggöra forskning och processer som kan verka komplexa, som det här med övergödningen, säger Linda Kumblad.

Fortsatt kontakt med BSPC

Östersjöcentrum har samverkat med BSPC tidigare, bland annat genom medverkan på den årliga kongressen. Då presenterade vi vårt arbetssätt med att skapa bryggor mellan forskningen och politiken. Hösten 2020 höll vi öppningsanförandet på det första mötet som hölls inom arbetsgruppen för klimat och biodiversitet.     

– Vi hoppas fortsätta och fördjupa kontakten med BSPC, både nu när Sverige är ordförandeland men även i framtiden. Det är en viktig plattform för att diskutera gemensamma miljöproblem, säger Gun Rudquist, policychef på Östersjöcentrum.

Mer information och läsning: