Om paneldebatten

Klotets samtal på Östersjöfestivalen handlade om att det finns idéer till tekniska lösningar direkt i havet för att få stopp på de giftiga algblomningarna, men att dessa fastnar som pilotprojekt i liten skala. Varför testas inte teknikerna vidare? Vilka risker för de med sig? Och vilka risker tar vi genom att inte använda den teknik som finns? Är geoengineering bra eller dåligt? frågade sig programledarna i presentationen inför debatten.

havet.nu finns en sammanställning av deltagarnas förslag och synpunkter i form av tidigare artiklar.

Läs mer om Östersjöcentrums hållning i artikeln "Tekniksatsningar löser inte Östersjöns övergödningproblem" i Baltic Eye Kommenterar.

Här finns fler artiklar i ämnet. 

Östersjön behöver mer än en ”quick fix”

Internbelastningen av fosfor – gamla synder som spökar

Policy Brief: Återcirkulera jordbrukets växtnäring för ett friskare Östersjön

Deltagarna i paneldebatten. Från vänster; programledaren Marie-Louise Kristola, Bengt Simonsson, Sven Blomqvist, Tina Elfwing.
Deltagarna i paneldebatten. Från vänster; programledaren Marie-Louise Kristola, Bengt Simonsson, Sven Blomqvist, Tina Elfwing.
 

Medverkande:

Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum
Sven Blomqvist, docent i systemekologi, Stockholms universitet
Bengt Simonsson, forsknings- och marknadschef, Teknikmarknad

Moderator och programledare: Susanna Baltscheffsky och Marie-Louise Kristola, Klotet, Sveriges Radio. Arrangör: Sveriges Radio P1. 
Seminariet livestreamades på Östersjöfestivalens hemsida