13-02-04
Fartyget kommer att vara stationerat vid Askölaboratoriet i Trosa skärgård, den marina fältstation som hör till lärosätets nyinrättade Östersjöcentrum. Stockholms universitets nya rektor, Astrid Söderbergh Widding, tillkännagav nyheten när hon på fredagen den 1 februari, hennes första dag på det nya arbetet, invigde Östersjöcentrum.

Askölaboratoriets nuvarande huvudfartyg, R/V Aurelia, är över 40 år gammalt och svårt förslitet. En utredning har visat att det inte längre är meningsfullt att renovera henne. Ett fartyg av denna storlek, cirka 20 meter, är en fundamental förutsättning för forskningen om Östersjön och verksamheten vid fältstationen. Finansiering för en nyanskaffning har dock saknats, så detta är ett mycket glädjande besked för Östersjöcentrum.

Fartyget kommer att kunna utföra samtliga uppgifter och verksamheter som R/V Aurelia gör idag, och ytterligare många fler. Modern fartygsteknik och miljövänliga motorer gör att det nya fartyget får en betydligt bättre funktionalitet på alla områden, och en ny klassning medger verksamhet i ett större geografiskt område.

Ett nytt modernt utrustat fartyg kommer att vara ett centralt bidrag till en betydelsefull utveckling av Stockholms universitets forskning och utbildning om Östersjön, Det kommer att kraftigt förstärka internationellt forskningsutbyte avseende Östersjöns miljö, tillstånd, variationer och historiska utveckling.

Läs Stockholms universitets pressmeddelande

Läs artikeln om forskningsfartygets betydelse

Forskning till havs

 

Om Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum startades den 1 januari 2013 för att samla, stärka och synliggöra lärosätets betydande marina verksamhet. Östersjöcentrum är i grunden en sammanslagning av två organisationer: Stockholms universitets marina forskningscentrum och Baltic Nest Institute. Dessutom ingår administrationen av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management.

Läs mer om Östersjöcentrum