Labbet byggs ut 1973. Foto: Gunnar Aneer.

I april 1961 påbörjade professor Lars Silén, doktoranderna Bengt Owe Jansson och AnnMari Jansson samt trebetygsstudenterna Björn Ganning, Kerstin Petterson och Hans Ackefors från Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet arbetet med att bygga upp Sveriges första marina fältstation i Egentliga Östersjön. Läget var optimalt - här fanns en unik blandning av arter från både saltare hav och söta sjöar, och Östersjöns alla typiska livsmiljöer inom behändigt avstånd. En liten båttur bort fanns dessutom vårt innanhavs djupaste plats: Landsortsdjupet med sina 458 meter till botten. Det var som att öppna ett oskrivet blad att sätta igång och kartlägga livet under ytan i en sådan orörd miljö.

I samhällets tjänst sedan 1961 

Pionjärerna på 60-talet anade nog inte att vi idag skulle ha så enormt mycket kunskap att fira från platsen de valde. De trodde nog inte heller att labbet fortfarande, sextio år senare, skulle vara en sådan värdefull resurs. Inte minst eftersom behovet av mer kunskap om havsmiljön kvarstår, även om frågeställningarna förändrats.

Kronprinsessan Victoria, Estelle och Lena Kautsky på Askö 2017. Foto: Mona Wallin.

– På Stockholms universitets Östersjöcentrum, och egentligen inom hela vårt universitet, värnar vi historien och hur saker utvecklats genom åren, säger Lena Kautsky, professor emeritus och Asköforskare sedan 1980. Kännedom om vad som gjorts tidigare är ju en sorts förutsättning för bra jämförelser och forskning, och kanske är det viktigare än på länge att påminna oss själva om hur fakta kommer till och vetenskapens betydelse i samhället?

Kunskap om havet innebär såklart mer än forskning. När Askölaboratoriet grundades startade egentligen en ny plattform för havsfrågor i största allmänhet. Tänk bara på alla studenter som utbildat sig om havet på Askö och de beslutsfattare som fått höra om senaste forskningen vid olika studiebesök. Även våra tidsserier inom miljöövervakningen har fortsatt stor betydelse och är snudd på historiska då de hör till några av världens äldsta. Mycket att fira alltså!    

Fest på klipporna för besökare från Finland 1975. Foto: Gunnar Aneer.
 

De personliga berättelserna  

Inom ramen för jubileumsåret planeras evenemang, föredrag, artiklar och kommunikationsaktiviteter. Många aktiviteter kommer att gå att följa digitalt och några kommer förhoppningsvis att kunna hållas på plats på Stockholms universitet och Askö.

– Vi hoppas att vi kan lyfta fram all viktig kunskap härifrån genom personliga berättelser och jämföra nu med då, säger Eva Lindell, verksamhetsledare på Askölaboratoriet. Det finns många ’godbitar’ som är värda att minnas! Vi har grävt djupt i gamla bildarkiv och redan nu kan ni följa #Askö60 och @askolab på Instagram för en serie tillbakablickar från ön. 

Tanken är att sprida ut jubileumsaktiviteterna över året. Närmare detaljer kommer att publiceras kontinuerligt här på webben och i våra nyhetsbrev.

Välkomna att fira med oss!