Läs mer om seminariet, och annan BNI forskning med koppling till HELCOMs Baltic Sea Action Plan på BNIs internationella hemsida.