För att reda ut hur situationen ser ut har Emma Undeman, forskare vid Östersjöcentrum, tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet skrivit fyra rapporter om de organiska miljögifterna PCB:er, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel, PFOS samt läkemedlet diklofenak. Rapporterna ger en nulägesbeskrivning av varifrån gifterna kommer, hur de sprids och hur koncentrationerna i Östersjön förändrats.

Helcom (Helsingforskommissionen) har till uppgift att ta fram en plan för hur man ska få ned halterna av miljögifter i Östersjön ytterligare. För att kunna införa effektiva åtgärder måste man veta vilka de viktigaste källorna är och vilken väg kemikalierna tar till havet. Rapporterna ska bidra till Helcoms arbete med detta. 

 – Målet med att ta reda på hur miljögifterna sprids är att kunna sätta in effektiva åtgärder, säger Emma Undeman.

 

Läs mer

Läs en längre intervju med Emma Undeman i webbmagasinet Baltic Eye här.

Läs hela rapporterna här (på engelska):

Diclofenac in the Baltic Sea (pdf)

Dioxins and PCBs in the Baltic Sea (pdf)

Polybrominated diphenyl eters (PBDEs) in the Baltic Sea (pdf)

PFOS and other PFASs in the Baltic Sea (pdf)