Sedan 2009 har Baltic Sea Media Project producerat hela sju filmer om Östersjön, varav fem dokumentärer och två naturfilmer.

Den här sista filmen ska fungera som en återblick där Folke Rydén besöker samma personer som vi har fått träffa i de tidigare filmerna för att se vad som har hänt sedan dess. 

Vi är vana att höra att vårt innanhav, Östersjön, beskrivs som det mest förorenade i hela världen. Många av oss har sett problemen med egna ögon. Men på senare år har också positiva effekter av alla insatta åtgärder börjat synas. Kustens tångsamhälle har på sina ställen återhämtat sig. Havsörnar är återigen vanliga. Utvecklingen för problemen med övergödningen pekar också i 'rätt riktning' om vi håller vad vi lovat angående näringsutsläpp till havet. Det som är tydligt är att det tar tid innan åtgärder får effekt.

Eftersom filmen tar upp frågor som vi på Östersjöcentrum arbetar med dagligen har vi passat på att samla ihop det mest relevanta av vårt eget material: 

Elva åtgärder för att hantera cocktaileffekten 

Sänk gränsvärdena för alla kemikalier till en tiondel av dagens och bygg upp en central databas med information om kemikalieanvändningen. Det är två av förslagen i den rapport som regeringens särskilda utredare Christina Rudén presenterade vid vår senaste Baltic breakfast. Läs mer

EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent

De riskbedömningar som registreras i Reach måste förbättras för att möta utmaningarna med kemiska risker i vardagen. Ökad transparens är en viktig del i den omställningen. Läs mer

Mer information behövs om kemikalieinnehållet i varor

Det här menar forskare och analytiker vid Östersjöcentrums Baltic Eye som i en ny Policy Brief rekommenderar att EU utvecklar ett regelverk för redovisning av kemikalieinnehållet i varor. Läs mer

Avancerad vattenrening 

Avancerade vattenreningstekniker kan vara en del i att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Genom nya tekniker finns det möjlighet att kraftigt reducera utsläppen av både kända och okända substanser till våra vattenmiljöer och därmed minska risken för marina föroreningar. Läs mer

Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull

Vid förhandlingarna om nästa års fiske i Östersjön kan EU:s medlemsstater fatta flera viktiga beslut som kan bidra till att häva torskens kris, såsom kraftigt reducerade fångstkvoter för plattfisk, sill och skarpsill i södra Östersjön. Läs mer

Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön

Åtgärder i svenskt lantbruk och svenska enskilda avlopp för att minska övergödningen i Östersjön gör skillnad, men det är viktigt att arbetet inriktas på att återställa vattenkvaliteten i våra kustvatten och i sötvatten. Läs mer

Förändringar i jordbrukets struktur kan minska näringsläckaget

Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt­odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning. För att åtgärda detta välkända problem har vi hittat vetenskapligt stöd för minst tre lösningar: flytta näringsämnena, flytta djuren och ändra våra kostvanor. Läs mer

VÅRA RAPPORTER OM ÖVERGÖDNING, MILJÖGIFTER OCH TORSKEN

Historien om Östersjötorsken - rapport 1/2018

 

 

 

Historien om Östersjötorsken

Människan, näringen och havet 

Miljögifter i Östersjön – en exposé 

Läs mer Läs mer  Läs mer 

 

Fler länkar: 

 

Östersjöcentrum i sociala medier