Abborre i Östersjön. Foto: Joakim Hansen.

Lyckat möte med viktig målgrupp

– Det här var ett utmärkt tillfälle för oss att få träffa en av de viktiga målgrupperna för vår forskning om kustnära miljöer, sade Joakim Hansen. Fiskevattenägare har ofta både stort intresse för och konkreta möjligheter att påverka sina vatten. Det blev en bra dialog och många intressanta diskussioner.

Joakim berättade om grunda vikar och den senaste forskningen och resultaten från miljöövervakningen, samt om det möjliga sambandet mellan bristen på kustnära rovfiskar och förluster av den bottenvegetation som utgör livsmiljön för fisk och smådjur. Läs om Plant-Fish

Sofia Wikström fyllde på med att berätta om kustnära områdens stora betydelse för flera viktiga ekosystemtjänster, bland annat som viktiga lek- och uppväxtområden för kustfisk. Läs om Values

– Det var intressant att så många vittnade om att spiggen blivit vanligare i deras områden, menade Sofia. Ordentliga undersökningar om saken finns bara från ett fåtal platser, så det var en värdefull kunskap att få med sig.

Maciej Tomczak berättade kort om det pågående arbetet inom DEMO med att utveckla ekosystembaserade bedömningar och råd för de stora fiskbestånden i Östersjön. Läs om DEMO

Förbundets medlemmar består av både fiskevattenägare och fiskevårdsföreningar i såväl skärgårdsregioner som inlandsvatten. Styrelseledamöterna hade många frågor och synpunkter på tillståndet i fisksamhället.

– Det blev en riktigt lyckad eftermiddag sade Björn Wolrath, ordförande i förbundet efteråt. Jag tror alla ledamöterna har lärt sig mycket, och kände att de fick chansen att berätta viktiga observationer för forskarna. Vi som mer jordnära observatörer är förstås angelägna om att dra vårt strå till stacken när det gäller att förbättra för fisken i Östersjön. Jag hoppas och tror att dialogen kommer att fortsätta nu när kontakterna etablerats, avslutade han.