Vad är det viktigaste för beslutsfattare och allmänhet att veta om övergödningen i Östersjön, om kemikalier, fiske, klimatförändringar och biologisk mångfald? Det ska en panel bestående av skickliga journalister från olika länder försöka mejsla fram genom att korsförhöra fem av de mest framstående forskarna inom Östersjöfrågor under öppningssessionen av Baltic Sea Science Congress (se nedan för lista över deltagarna).

Nancy Baron från Compass.

Upplägget är hämtat från den amerikanska organisationen Compass och sessionen, som hålls i formen av en presskonferens, leds av den framstående vetenskapskommunikatören Nancy Baron från samma organisation.
 – Som professionella frågeställare kommer journalisterna att gå rakt på sak och ta reda på hur förändringar i Östersjön påverkar människor och vilka åtgärder som fungerar. Sessionen är utformad för att stimulera nytt tänkande och öppna för samtal som kan pågå under hela kongressen, beskriver hon.

Kongressens vetenskapliga ledare Christoph Humborg från Östersjöcentrum ser fram emot denna ovanliga inledning.

 – Det kommer förhoppningsvis att sätta tonen för hela konferensen. Det är viktigt för alla oss forskare att nå ut med relevanta forskningsresultat. Och de flesta av oss behöver bli bättre på det. Jag tror att presskonferensen kan bli en ögonöppnare för alla deltagare, och riktigt underhållande också!

Även miljöminister Isabella Lövin deltar i den webbsända öppningen, liksom Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. 

Nya utmaningar för Östersjön

Årets Baltic Sea Science Congress, som är den tolfte i ordningen, har målet att staka ut en ny riktning för Östersjöforskningen. 

 – De senaste tio åren har många stora forskningsprojekt pågått inom det internationella Östersjöprogrammet Bonus, och gett mängder av ny och viktig kunskap, berättar Christoph Humburg.

Christoph Humborg.

 – Nu går vi in i en ny fas där vi måste syntetisera och dra nytta av denna kunskap, och ta tag i alla de nya utmaningarna för Östersjön. 

Under många år har mycket fokus när det gäller Östersjön legat på övergödningsproblematiken. Nyligen har forskarna konstaterat att tillförseln från land och luft minskat till hållbara nivåer. 

 – Övergödningssituationen håller sakta på att förbättras, men det kommer att ta tid, säger Christoph Humborg. Men samhället har kunskapen och vet i huvudsak vad som måste göras.

Samtidigt har nya utmaningar och orosmoment seglat upp. Ny forskning framtagen genom samarbetet Baltic Bridge där Stockholms universitet och Helsingfors universitet deltar, visar att temperaturen på vissa håll i Östersjön stigit med två grader sedan 1990-talet.

 – Det är ytterst oroande och kan få stora effekter på Östersjöns ekosystem, säger Christoph Humborg. Många välkända arter kommer inte att klara dessa ökade temperaturer, medan nya arter från varmare hav kommer att bli vanligare här. 

Forskning om kustområdet är också i fokus under kongressen. Det är där många viktiga biologiska processer äger rum, och den mänskliga påverkan är som störst. Forskarna behövs för att föra naturens talan när många motstridiga intressen ska jämkas samman.

 –  Det är ett viktigt område, men svårt att forska på, säger Christoph Humborg. Varje del av kusten är olik alla andra delar. Hur man ska man kunna dra generella slutsatser från olika studier är en av utmaningarna vi ska diskutera under konferensen. 

Berömda huvudtalare

Thomas Bianchi, Simon Trush and Katja Fennel är huvudtalare på kongressen. De är internationella experter och har kommit för att tala om kustens ekosystem, globala kolflöden och vilken roll haven har för klimatsystemet. 

Läs mer om våra keynote speakers här.

Välrenommerade deltagare i presskonferensen

De journalister som deltar i öppningssession av kongressen är Pulitzer Price-vinnaren Kenneth R. Weiss och David Malakoff från Science Magazine samt Jannike Kihlborg från Dagens nyheter, Peter Buchert från finlandssvenska Hufvudstadsbladet och den lettiska radio- och tv-journalisten Sandra Kropa. 

De forskare som antagit utmaningen att beskriva sina ämnesområden på ett så kortfattat och slagkraftigt sätt som möjligt är Alf Norko från Helsingfors universitet, Anna Sobek från Stockholms universitet ACES, Erik Kjellström från SMHI, Henrik Österblom från Stockholm Resilience Center och Michelle McCrackin från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Öppningssessionen finansieras av forskningsprogrammet Bonus.