Från Stockholms universitet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
 4. Om oss
 5. Nyheter
 6. Från Stockholms universitet

Nyheter om havet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Här utförs världsledande Östersjöforskning, men även forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav liksom i polarområdena.

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet.

Här samlar vi havsanknutna nyheter från de flesta av universitetets andra institutioner.

från Stockholms universitet

 • Kjell Grip, 79, har tagit sin doktorsexamen! 2020-10-12 Det är aldrig försent att ta doktorsexamen. Det är Kjell Grip på DEEP ett levande exempel på. Han har nämligen disputerat nu och avhandlingen visar bland annat att naturvården till havs i Sverige började långt senare än den på landsidan.
 • Delar av sillgrisslekolonin på Stora Karlsö. Foto: Aron Hejdström.. 
Utan fisk, inga svalor – ny studie visar de komplexa sambanden mellan hav och land 2020-09-23 Svalor äter inte fisk. Trots det har tillgången på fisk i havet en central betydelse för en av Europas största kolonier av hussvalor; den på Stora Karlsö utanför Gotland. En ny studie visar hur havsfåglarna – och deras spillning – utgör motorn i ett kretslopp mellan det marina livet under ytan och det lokala ekosystemet på land.
 • Birgit Wild Svensk-rysk expedition ska studera tinande permafrost 2020-09-24 Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser. Expeditionen ISSS-2020 ska studera en av de största utmaningarna inom klimatforskningen.
 • Hoppkräftan kan klara av en framtida uppvärmning i Östersjön 2020-05-28 Hoppkräftan i Stockholms skärgård klarar 2 till 4 grader varmare vattentemperaturer än idag.
 • Östersjöns ”döda bottnar” inte så döda som vi tror 2020-03-16 Det finns levande djur även i de mest extrema syrefria bottenzonerna i Östersjön, visar en ny studie. Bland annat hittade forskarna rundmaskar som överlever där.
 • Det atmosfäriska mättornet på isbrytaren Oden som rör sig genom östra Sibiriska havet under projektet SWERUS-C3, foto: Brett Thornton Avgörande framsteg i mätningar av metanutsläpp från Arktiska oceanen 2020-01-31 En ny studie publicerad i Science Advances visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier hävdat.
 • Deadline for the Arctic Avenue Spring Call 2020 is February 20 2020-01-31
 • Handledare till sommarforskarskolan sökes 2020-01-31 Är du doktorand på naturvetenskapliga fakulteten? Vill du handleda en grupp motiverade gymnasieelever? Då är detta något för dig!
 • Molekylstrukturen på det fotosyntetiska komplex I-proteinet, som sitter i cyanobakteriens tylakoidmembran. Proteinet består av olika ihopkopplade moduler, som fångar elektroner från övriga fotosyntetiska protein, pumpar proton över ett biologiskt membran, och koncentrerar koldioxid. Bild: Patricia Saura. Ny kartläggning av hur cyanobakterier koncentrerar koldioxid 2020-01-24 Forskare har hittat atomstrukturen för det fotosyntetiska komplex I-protein som koncentrerar koldioxid från atmosfären. Det är en pusselbit för att förstå hur fotosyntesen fungerar på cellnivå.
 • Torsken allvarligt drabbad av tiaminbrist i Östersjön 2020-01-07 En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.
 • Matilda Ernkrans besöker SUBIC Minister Matilda Ernkrans besökte Stockholms universitet 2019-12-04 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Stockholms universitet 4 december. Hon fick träffa representanter för studenter och anställda och ta del av ett urval av den senaste forskningen vid universitetet.
 • Professor Christina Rudén har lett utredningen om riskerna med kemikalier. Foto: Jens Lasthein Hårdare tag mot kemikalieblandningar 2019-11-11 Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss och vad bör göras? Professor Christina Rudén har överlämnat en rapport till regeringen.
 • Den tyska isbrytaren Polarstern ska vara bas för expeditionen som ska sitta fast i isen vid Arktis. Foto: Alfred-Wegener-Institut/Stefan Hendricks Forskare ska frysa fast i Arktis ett år 2019-09-20 Den tyska isbrytaren Polarstern är på väg till Arktis för att frysa fast i isen och driva förbi Nordpolen. En av forskarna är Pauline Snoeijis Leijonmalm vid Stockholms universitet.
 • RV Sonne, Credit: University of Hamburg / LDF/J.Peters Vart tar plasten i havet vägen? 2019-07-10 Hur beter sig mikroplaster i vatten och i marina näringskedjor? Det undersöker två doktorander från Stockholms universitet under en vetenskaplig kryssning från Kanada till Singapore.
 • Expedition till outforskad grönländsk glaciär 2019-08-21 I augusti startar en forskningsexpedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Forskare ska undersöka kopplingen mellan klimatförändringar och glaciärer men även hur Grönland koloniserats.
 • Östersjöforskning tar central plats på Skansen 2019-04-16 Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center (BSSC), har öppnat. Forskare vid SU och SLU har en central roll i den nya satsningen om havet.
 • Isbrytaren Oden under den svensk-amerikanska expeditionen Arctic Ocean 2018. Foto: Jan-Ola Olofsson Arctic Avenue nytt samarbete inom polarforskning 2019-03-07 Stockholms och Helsingfors universitet inleder nytt samarbete inom arktisk forskning, kallat Arctic Avenue.
 • Professorer privatundervisar kronprinsessan om polarforskning 2019-02-14 Idag besökte Kronprinsessan Polar-forskningssekretariatet i Stockholm. Där fick DEEPs professor Pauline Snoeijs Leijonmalm möjlighet att uppdatera henne om sin polarforskning.
 • Videoklipp: ”Saker folk säger till forskare” - uppe i över 37 000 visningar 2019-04-16 För att skapa förtroende för forskare och ge inblick i hur de bemöts, tog Institutionen för ekologi miljö och botanik (DEEP) initiativet till ett videoklipp som fått över 37 000 visningar.
 • Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden 2018-12-10 Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).
 • Sälar på en klipphäll, Foto: Jan Kansanen/Mostphotos Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden 2018-12-08 Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen.
 • Foto: Paul Bentzen Guppyhonor med små hjärnor dras inte till attraktiva hannar 2018-10-09 Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem. Det visar en ny studie gjord av forskare från University College London och Stockholms universitet.
 • Premiär för unik forskningsubåt 2018-09-03 Den 22 augusti var det premiär för en unik undervattensfarkost i Gullmarsfjorden utanför Lysekil på Västkusten.
 • Expedition kartlägger klimathistorien på arktiska öar 2018-08-16 Den 19 augusti lämnar fartyget Stålbas Longyearbyen på Svalbard för en åttadagars expedition till Sjuøjane och Storøya som ligger norr om Svalbard. Syftet är att öka kunskapen om det forna istäcket över Svalbard och Barents hav.
 • Varför mår abborren i Östersjön dåligt? 2018-08-02 Varför minskar antalet abborrar i Östersjön? Kan det bero på ämnen som produceras naturligt av alger och cyanobakterier? Kan det också förklara den försämrade hälsan hos andra djurarter i Östersjön? Det är något som forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) försöker ta reda på under sommaren. En veranda på Nämdö fungerar som tillfälligt laboratorium för provtagningen av abborre.
 • Tre år mellan stora algblomningar - forskarna undrar varför 2018-09-24 En ny studie byggd på satellitdata avslöjar att sommarblomningen av cyanobakterier i Östersjön är periodisk – ett år med stor ansamling på havsytan brukar följas av ett eller två år med mindre ansamlingar – men varför vet vi inte.
 • Fred i fiskekrigen? 2018-07-09 Överfiske, sämre internationella relationer och politiska konflikter väntar när klimatförändringarna påverkar fiskarnas flyttvägar och gör de mer oförutsägbara. Så här hanterar man det.
 • Nedbrytning av plast i haven frigör kemikalier i vattnet 2018-06-12 Plastrester ackumuleras i miljön och kan orsaka fysiska skador på olika marina arter. När plast bryts ner frigörs också kemikalier i vattnet, men vilka kemikalier som frigörs och hur många beror på plasttypen och på hur söndervittrad plasten är, visar en ny doktorsavhandling.
 • Landhöjningen viktig för biologisk mångfald 2018-04-12 Öppna gräsmarker med hög artrikedom har minskat kraftigt på grund av modernt jord- och skogsbruk. Nu visar forskare vid Stockholms universitet att nya gräsmarker bildas hela tiden. Längs Östersjökusten kommer enorma områden potentiell strandäng ständigt upp ur havet.
 • Tiaminbrist hos vilda djur ett allvarligt hot mot biologisk mångfald 2018-03-14 Snart kommer ejdrarna från sina övervintringsområden i Mellaneuropa, men dödligheten de senaste åren gör att stora skärgårdsområden kommer att sakna häckande ejdrar.
 • Vilken roll spelar kusthaven i det globala kolkretsloppet? 2018-03-02 Genom ny teknik som kan ”klocka” transporten av växtmolekyler från land ut över kusthaven har forskare för första gången kunnat bestämma hur lång tid det tar för frigjort kol från tinande permafrost att omvandlas till koldioxid i de arktiska kusthaven.
 • Brudbröd en av de arter som minskar. Foto: Sara Cousins. Betesdjur hjälper till att uppnå Sveriges miljömål 2018-01-26 Vi behöver kött- och mjölkproducenter för växternas skull. Det är betesdjuren som gör det möjligt att ha kvar en levande skärgård och blomstrande ängar.
 • Spår i havsbotten visar hur känslig delar av Antarktisisen är 2017-11-22 Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka i området runt Pine Island Bay för mer än 10 000 år sedan.
 • Sjögräsängar har stor betydelse för fiske 2017-11-17 Sjögräsängar är mycket populära att fiska i runt om i världen, och det måste vi nu ta hänsyn till för att kunna bedriva ett hållbart fiske. Det visar en ny global studie av forskare från Stockholms universitet, Swansea University och Cardiff University.
 • Forskare från Stockholms universitet tar sedimentprov från havsbotten utanför Askö i Sörmland. Foto: Alessandra Vicenzi. Östersjöns mjukbottenmusslor och maskar producerar lika mycket växthusgas som 20 000 mjölkkor 2017-12-13 Mjukbottenmusslor och maskar ökar frisättningen av metangas upp till åtta gånger mer jämfört med havsbottnar utan djur visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet och Cardiff University.
 • Östersjöns undervattensdjungler ger mer badvänligt vatten 2017-08-31 När du badar i Östersjön och trasslar in tårna i undervattensväxter kan du vara lugn, de gör gott. De bidrar till klarare, mer badvänligt, vatten.
 • Martin Jakobsson på isbrytaren Oden under en tidigare forskningsexpedition i Arktis. Världens havsbotten kartläggs 2017-06-19 År 2030 ska hela världens havsbottnar vara kartlagda. Projektet har fått ett bidrag på 18,5 miljoner USD, och Stockholms universitet blir en av fyra centrum för forskningen.
 • Projekt om hållbara hav fick pris 2017-06-19 Ett forskningsprojekt om nyckelaktörer i sjömatsindustrin för hållbara hav utsågs till en av tre vinnare av priset Sweden Impact Award 2017 som delades ut i samband med konferensen Impact of Science 2017 som hölls i Stockholm den 12-13 juni.
 • Självgående ubåt hjälper havs- och glaciärforskare 2017-06-09 Nina Kirchner berättar om den nya undervattensfarkosten som snart kommer att kunna spana in under flytande glaciärtungor och shelfisar.
 • Stora naturliga cykler i Nordatlantens klimat 2017-05-30 En ny studie av hur klimatet i Nordatlanten varierat från 800-talet fram till idag visar på stora naturliga variationer i form av något som nästan liknar cykler på 64 till 88 år. De påverkar i sin tur klimatet på många håll på jorden, och kan också i framtiden tillfälligt ”maskera” den globala uppvärmningen i delar av världen. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Geoscience.
 • Plastskräp som samlats in nära Stockholm. Foto: ACES/Stockholms universitet. Mer mikroplast i vatten omkring Stockholm än förväntat 2017-05-24 Nivån av mikroplast i vatten nära Stockholm är lika hög som nära stadsområden i Kalifornien, USA. Förpackningsmaterial och tampar är sannolika källor till mikroplast, men även syntetiska kläder och kosmetika.
 • KTH-roboten Calle. Foto: KTH. 100 miljoner till att utveckla undervattensrobotar 2017-02-10 Stockholms universitet är med i forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre, SMaRC, som får 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning.
 • Foto: Jean-Baptiste Jouffray Fisk- och skaldjursföretag agerar för hållbara hav i dialog med forskare 2016-12-14 Åtta av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande och tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Tillsammans ska de bland annat vidta åtgärder för att stoppa olagligt fiske, minska utsläpp och mikroplaster, och verka för bättre arbetsförhållanden hos sina leverantörer.
 • Foto: Lawrence Hislop Ny stor Arktis-studie varnar för snabba förändringar 2016-11-25 The Arctic Resilience Report är den första övergripande utvärderingen som gjorts av både ekosystem och samhällen i Arktis. Enligt rapporten måste vi vara förberedda på överraskningar – Arktis kan förändras i grunden redan under detta sekel.
 • Stockholm Earth Week 14-18 november 2016-11-11
 • Så mycket klarar världens korallrev 2016-11-11 Ny studie från forskare vid Stockholms universitet analyserar hur mycket mer fiske, övergödning och klimatförändringar världens korallrev kan klara av innan de förstörs.
 • Vill du få ditt nätverk att växa utanför akademin? Ansök till Mentor4Research i höst! 2016-10-11 Stockholms universitet sparkar nu igång arbetet med Mentor4Research 2:0. Mentor4Research är ett program som skapades av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och som har drivits under 10-års tid med stor framgång.
 • Policy Brief: Internbelastning 2017-01-17 Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.
 • SU Open i golf avgjort på Lidingö GK 2016-08-31
 • Elefantsäl med oceanografiska instrument i Prydz Bay, Antarktis. Foto: Iain Field, IMAS, Australien. Antarktis smältande is saktar ner cirkulationen i världshaven 2016-08-26 Sötvatten från Antarktis smältande isar saktar ner de processer som är ansvariga för bildandet av djuphavens strömmar vilka i sin tur reglerar den globala temperaturen. Det visar ny forskning som publicerats i tidskriften Nature Communications.
 • Fucus radicans. Foto: Lena Bergström. Mål för genetisk variation i Östersjön uppfylls inte 2016-04-26 Genetisk variation, som utgör grunden för alla arters långsiktiga överlevnad, åsidosätts i marina skyddade områden i Östersjön. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie som genomförts av forskare vid Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet.
 • Eroderande kustnära permafrost från Laptevhavet. Foto: Denis Kosmach. Tinande permafrost snabbar på försurningen av Norra ishavet 2016-04-20 När organiskt material från tinande permafrost frisätts, transporteras ut i de arktiska kusthaven och bryts ner bidrar det till att havsvattnet försuras snabbare än man tidigare trott. Det visar ny forskning från bland annat Stockholms universitet.
 • Sillgrisslor. Foto: Gösta Håkansson (Gotlands museums samling). Turistfoton visar: fler sillgrisslor än någonsin på Stora Karlsö 2016-03-22 För att kartlägga hur storleken på sillgrisslekolonin på Stora Karlsö förändrats under de senaste 100 åren har forskare samlat in och analyserat fotografier från både allmänhet och museer. Nu publiceras den unika studien i tidningen Current Biology.
 • Astrid Söderbergh Widding Astrid Söderbergh Widding – ”Ge open access och öppen forskning den uppmärksamhet den förtjänar” 2016-03-18 Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, är en av flera framträdande personer när det gäller arbetet med open access i Sverige. Nu lyfts hon fram hos SPARC Europe som en Open Access Champion.
 • guppyhane Liten hjärna är bra för fiskens immunförsvar 2016-03-29 En ny studie visar att guppies med mindre hjärnor har starkare immunförsvar än guppies med större hjärnor.
 • Oceanografens reseberättelse 2016-02-19 Föreställd dig en världskarta där Grönland som vanligt är oproportionerligt stort och Afrika ser ut som ett större land, men egentligen är en stor kontinent. Ungefär mitt emellan Sydafrika och Australien sätter du en punkt och fortsätter sedan söderut tills du når 50S. Där. Där ligger Kerguelen Islands, en liten obebodd ö-grupp som tillhör Frankrike. Här får man bara vistas i forskning eller militäriskt syfte. Det gjorde docent Fabien Roquet, oceanograf vid Meteorologiska Institutionen.
 • Bibliotekets stöd till forskare Bibliotekets forskarstöd & publiceringsstöd 2016-02-19 Känner du till bibliotekets tjänster och stödfunktioner för dig som forskar vid Stockholms universitet? Vi erbjuder både avhandlings- och publiceringsstöd samt ger dig personlig rådgivning.
 • Berzeliusdagarna 2016 2016-01-25 Den 29-30 januari arrangeras de 61:a Berzeliusdagarna i ordningen! Berzeliusdagarna anordnas i Aula Magna.
 • Utlysning av utbytesplatser till NTU, Singapore läsåret 2016/17 2016-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten utlyser härmed tolv terminsplatser till Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, läsåret 2016/17. Ta chansen att studera i Singapore, uppleva Asien och studera på ett topprankat universitet där alla pratar engelska!
 • Kraftig ökning av antalet sökande till naturvetenskapliga masterprogram 2016-01-19 Antalet sökande till höstens naturvetenskapliga internationella masterprogram vid Stockholms universitet (personer utan svenskt personnummer) uppgick till 966. Jämfört med ansökningsomgången till höstterminen 2015 är det en ökning med hela 142 procent. För hela universitetet är ökningen 62 procent.
 • Sju av tio citerade svenska artiklar inom astronomi har anknytning till Stockholms universitet 2016-01-08 Tidningen Populär Astronomi har för 6e året i rad skapat en lista över de mest citerade svenska artiklar inom astronomi och relaterade områden. Listan toppas överlägset av forskare från Stockholms universitet.
 • Så korrekta är filmernas klimatkatastrofer 2015-12-08 Hur står sig filmens klimatkatastrofer mot verklighetens scenarion? Kulturnyheterna på SvT träffade Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, för att kolla hur filmen gestaltar klimatförstörelsen.
 • Havsbild Giftiga ämnen försvårade utvecklingen av liv i haven 2015-12-04 Genom att undersöka stenar på havens botten har en internationell forskargrupp visat att koncentrationerna av arsenik i haven har varierat kraftigt över tid. Studien visar också att mängden arsenik korrelerade med uppkomsten av atmosfäriskt syre, och de globala nedisningarna.
 • Kraftig vind i Tarfala 2015-11-27 Igår blåste det 53 meter pers sekund i Tarfala som är en forskningsstation som tillhör Stockholms universitet, inte långt från Kebnekaise.
 • Så vill forskare täppa till EU:s kemikalieluckor 2015-11-13 Dagens metod att bedöma kemikaliers miljö- och hälsopåverkan innehåller flera luckor, menar forskare, som nu föreslår en ny metod som ska ge säkrare produkter.
 • Seminarium - Hur kan vi utveckla vetenskapskommunikationen? 2015-11-13 How can we best develop the science of science communication?
 • Lyckad Arktissäsong avslutad 2015-10-28 Arktissäsongen 2015 är nu över. Under sommaren och början av hösten har forskningsexpeditioner genomförts vid Petermannglaciären, i Arktiska oceanen och på Grönland.
 • Smaltång – Östersjöns nyaste art 2015-09-28 Smaltången finns förmodligen bara i Östersjön. Den upptäcktes och beskrevs för endast tio år sedan men är oerhört viktig för Östersjöns ekosystem. En ny avhandling från Stockholms universitet presenterar ny kunskap om tången som även kan föröka sig klonalt, vilket är mycket ovanligt inom tångsläktet.
 • Guppies Ensam gen kontrollerar intelligens hos fiskar 2015-06-25 Resultaten kan betyda att Ang-1 är viktig för hjärnans utveckling även hos andra ryggradsdjur, inklusive människan.
 • EMB flyttar till nya lokaler 2015-06-12 Institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB) bildades 1 januari 2013 efter samgående mellan Botaniska och Systemekologiska institutionen. Nu är institutionens nya lokaler färdigställda och inflyttning påbörjas 15 juni och pågår under sommaren 2015. Lokalerna är i anslutning till Arrhenius-laboratoriet och heter NPQ.
 • Liying Jiang Misstänkt alzheimergift hittat i skaldjur 2015-06-03 Populära skaldjurssorter köpta från svenska stormarknader i Stockholmsregionen innehåller aminosyran Beta-Methylamino-L-Alanin (BMAA), visar en ny avhandling från Stockholms universitet. BMAA har kopplats till sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Nivåerna ligger inom vad som är godkänt och enligt forskarna kan konsumenterna känna sig säkra, men fler studier behövs.
 • 22 maj - Internationella dagen för biologisk mångfald 2015-05-22 FN har utropat den 22 maj till Internationella dagen för biologisk mångfald (International Day for Biological Diversity).
 • Globalt experiment visar att hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar 2015-05-21 Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar. Detta visar nya resultat från ett samordnat experiment som skett över norra halvklotet, som forskarna Johan Eklöf och Serena Donadi, båda nu vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (EMB), deltagit i.
 • Tångmärlan (Gammarus locusta) är en effektiv betare på fintrådiga alger. Foto: Johan Eklöf Hög biologisk mångfald ger friska sjögräsängar 2015-05-21 Förlust av algätande smådjur har överraskande stora effekter på hälsan hos värdefulla sjögräsängar visar ett unikt globalt experiment.
 • Global experiment shows that high biodiversity gives healthy seagrass beds 2015-05-21 Loss of algal-feeding invertebrates have surprisingly large effects on health of valuable seagrass meadows. These are the new results from a set of coordinated experiments that have taken place over the Northern hemisphere, in which the researchers Johan Eklöf and Serena Donadi, both at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, have participated.
 • Veckans doktorandpublikation #5 2015-05-04 Grattis Jens Munk Nielsen och medförfattarna till en spännande och viktig publikation med titeln “Meta-analysis of amino acid stable nitrogen isotope ratios for estimating trophic position in marine organisms”. Den är nyligen publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Oecologia.
 • Fjorton ämnen rankas inom topp hundra 2015-04-29 Stockholms universitet har fjorton ämnen på topp hundra i världen. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2015.
 • Fjällsjöar i Stordalen, Abisko. Foto: Brett Thornton. Historik från fjällsjöar kan förutsäga framtida metanutsläpp 2015-03-26 Mer och mer metangas frigörs från svenska fjällsjöar. Dessutom finns ett samband mellan metanbubblorna och antalet soltimmar på sommaren. Dessa nya forskningsresultat från Stockholms universitet skapar bättre möjligheter att förutsäga framtida metanutsläpp.
 • Veckans doktorandpublikation #4 2015-03-03 Sjögräsängar och korallrev i västra Indiska oceanen förstörs och en anledning bakom tycks vara överbetning på grund av ett ökat antal sjöborrar. Varför är det så många sjöborrar? Kan en förklaring vara överfiske av deras rovdjur såsom tryckarfiskar, snappers och läppfiskar? Sigi Wallner-Hahn har undersökt om det är något som skulle kunna göras…
 • Veckans doktorandpublikation #3 2015-02-12 Denna vecka gratulerar vi Anna-Lea (Anni) Golz och hennes medförfattare för en ny och spännande publikation i den vetenskapliga tidskriften Journal of Plankton Research.
 • Veckans doktorandpublikation #2 2015-02-02 Kustzoner har ofta en hög produktivitet och är viktiga både som produktionsområden för värdefulla mattillgångar och som rekreationsområden. Samtidigt är kustzoner starkt påverkade av människor, till exempel genom övergödning.
 • Veckans doktorandpublikation #1 2015-01-19 Grattis till Lina M Rasmusson för hennes nyligen publicerade artikel i den vetenskapliga tidskriften Botanica Marina i vilken hon upptäcker nya spännande detaljer kring den svårstuderade ljusrespirationen i marina växter.
 • Dyrssenpris 2014 Två studenter vid universitetet får Dyrssenpriset 2014-11-17 Svenska Havsforskningsföreningen utser årligen en vinnare av Dyrssenpriset till författaren av det bästa examensarbetet inom det marina området.
 • SWERUS-C3 på väg mot Arktis 2014-07-08 Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 har nu avrest. Expeditionens första etapp leds av Örjan Gustafsson och ska undersöka den tinande permafrosten och de ökade utsläppen av växthusgaser.
 • Algblomning i Östersjön 2005-07-11. Satellitbild från NASAs satellit Terra, instrument MODIS. Algblomningen i Östersjön allt tidigare 2014-07-09 Sommaralgblomningen i Östersjön kommer i genomsnitt nära tre veckor tidigare i dag än för 35 år sedan visar en studie som publiceras i Biogeosciences.
 • Små kräftdjur tar tempen på miljöläget i Östersjön 2014-06-18 Föroreningar och syrebrist utgör allvarliga problem för havets organismer och är två av de största miljöproblemen i Östersjön. Trots detta är kunskaperna begränsade om hur bottenlevande djur i havet påverkas av miljögifter som de utsätts för i kombination med syrebrist. Ny forskning på kräftdjur visar hur förorenat bottensediment och syrebrist förstör viktiga strukturer i celler så som arvsmassa och cellmembran.
 • Populationsmodellering – framtiden för miljöriskbedömning 2014-06-03 Modeller som kan projicera effekterna av föroreningar till populationer av organismer kan bidra till att nå målen för miljöriskbedömning. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet. Resultaten kan bidra till att förbättra hur vi idag bedömer de risker som föroreningar kan innebära för miljön.
 • Östersjöns medicinska problem 2014-05-30 Det bor ungefär 90 miljoner människor i Östersjöregi­onen som släpper ut sitt avloppsvatten i havet, berättar Lena Kautsky, chef för Askö marinbiologiska laboratorium längst ut i Trosa skärgård.
 • Ett hållbart båtliv – även på land 2014-05-26 Både båtägare, båtklubbar och fastighetsägare såsom kommuner och privata markägare behöver hitta strategier för att båtar ska kunna skötas om på ett hållbart sätt. Det tydliggör en ny rapport som utrett ansvarsfrågorna för vilka regler som gäller för både båtklubbar och markägare. För att förhindra negativa effekter på både människors hälsa och miljö behövs tydligare regler för hur båtverksamheten på land bör utföras.
 • Ett hårdbottensamhälle i Östersjön med blåmusslor, makroalger och kräftdjur. Foto Hans Kautsky Läkemedel påverkar Östersjöns växter och djur 2014-05-06 Läkemedelsrester kan utgöra ett problem för både växter och djur i sjöar och hav. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet om hur läkemedel påverkar organismer från Östersjön. Läkemedel visar sig ha både en direkt effekt på flera olika arter och påverkar hur arterna samverkar vilket kan ge stora effekter i ekosystemet.
 • Applying for a Post-Graduate Degree Programme in the USA? 2014-04-14 Applying for a Post-Graduate Degree Programme in the USA – An Insider’s Guide to Getting Admission and Full Financial Support.
 • Nina Kirchner är universitetslektor i numerisk modellering av inlandsisar och arbetar med MUST. Ny satsning för att studera svårtillgängliga havsområden 2014-04-02 En nationell infrastruktur för att studera svårtillgängliga förhållanden i havet skapas nu med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Göteborgs universitet, Chalmers och Stockholms universitet står bakom konsortiet MUST, Mobile Underwater System Tools, som nu tilldelas 38 miljoner kronor.
 • Marin fotosyntes står för minst hälften av den globala primärproduktionen 2014-03-31 Mats Björk vid EMB har tillsammans med Sven Beer och John Beardall producerat boken ”Photosynthesis in the Marine Environment” som nu ges ut på Wiley-Blackwell.
 • Olika EU-lagar för UV-filter hotar vattenmiljön 2013-06-28 Ultraviolett (UV)-filter i industriella produkter klassificeras som miljöfarliga medan samma kemikalier i kosmetika inte klassificeras på samma sätt. En ny studie av forskare vid Stockholms universitet som publicerats i Science of the Total Environment visar brister i nuvarande lagstiftning för UV-filter.
 • Människan orsakar snabb evolution hos Östersjöfisk 2013-06-18 En ny naturvetenskaplig avhandling visar att storspigg under kort tid utvecklats genetiskt som svar på människans miljöpåverkan.
 • Vitaminbrist hos plankton hotar Östersjöns djurliv 2013-06-03 En förändrad vitaminproduktion hos Östersjöns planktonsamhällen kan få allvarliga ekologiska effekter och orsaka bristsjukdomar hos både lax och sjöfåglar. Det visar en ny avhandling i marin ekologi från Stockholms universitet.
 • Forskare larmar om kemikalieanvändning 2013-05-27 I en deklaration till EU kräver 89 forskare hårdare regler för kemikalieanvändning inom EU. Flera forskare från Stockholms universitet har skrivit under deklarationen.
 • Stora risker med hormonstörande ämnen 2013-02-25 I en ny stor internationell forskningssammantällning konstateras att hormonstörande ämnen påverkar både människor och miljö mer än vi tidigare förstått. Kända exempel på dessa ämnen är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel.
 • Universitetslektor i hydrogeokemi 2013-02-18 Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet söker en universitetslektor i hydrogeokemi.
 • Doktorandtjänst i marin ekologi 2013-01-30 Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand till ett projekt med titeln: Effekter av isavsmältning på utveckling av vårblomning och bio-optiska egenskaper i kustzonen.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet.