Det första jag tänker på är att R/V Electra, som levererades 2016, nu på allvar har börjat tjäna forskningen. Under sin första säsong har hon tuffat runt åtskilligt i Östersjön. Hon har till exempel varit upp till Bottenhavet med geologer, och ner till Stora Karlsö med ekologer, och även gjort en omfattande mätexpedition vid Tvärminne Zoologiska Station tillsammans med våra finska kollegor inom Baltic Bridge. Det är ett forskningssamarbete som utvecklar sig mycket positivt. Forskarna vid Tvärminne planerar gemensam verksamhet med modellerarna vid Östersjöcentrum, men också med forskare vid andra institutioner.

Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum
Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum

Vår kommunikationsverksamhet har som vanligt varit stark med våra produkter Havsutsikt och havet.nu som vi gör tillsammans med Umeå universitet, och vi har under 2017 också tillsammans lanserat en digital flora och fauna för Östersjön, ”Livet i havet”.  Förutom att presentera arter beskrivs också relevanta livsmiljöer. Vi har också ett spännande samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet om att ta fram utställningsinnehåll och budskap till det planerade huset för Östersjön på Skansen, Baltic Sea Science Centre.

Vi har under året byggt upp en policyfunktion, som avsevärt vässat vår förmåga att kommunicera i rätt tid till rätt mottagare. Det gör vi genom sammanfattad kunskap i olika policy briefs till beslutsfattare men också genom seminarier och dialogmöten. Vi fokuserar på aspekter på åtgärder inom övergödning, fiske, miljögifter och skydd av biologisk mångfald.

Vår policykompetens har också varit en del av den nya Östersjökursen som vi tagit fram tillsammans med DEEP. Den handlar om vad som kan mätas i fält och hur den kunskapen kan användas i förvaltningen.

Vår samverkan med olika SU-institutioner med Östersjöforskning kommer att stärkas avsevärt med de biträdande lektorer som kommer rekryteras på de strategiska medel (SFO) som Östersjöcentrum hanterar på fakultetens uppdrag. Dessa forskare kommer ingå i ett marint kollegium som koordineras av Östersjöcentrum. Förutom att kunna samarbeta över ämnesgränser i gemensamma forskningsprojekt så är tanken att de årligen ska ansvara för ”Baltic Sea Days” på SU där forskningsresultat från olika Östersjöperspektiv kan presenteras och diskuteras.

Men nu är jag redan i framtiden och det som ska byggas upp under nästa år. Så jag avrundar dessa reflektioner med att önska er alla en God Helg! En särskild hälsning till mina medarbetare och Östersjöcentrums styrelse; ni gör alla ett fantastiskt arbete och är väl värda att byta fokus till skinka, julgodis och lutfisk. Vi ses i januari!